SAP обяви финансовите си резултати за второто тримесечие на 2019 г.

SAP обяви финансовите си резултати за второто тримесечие на 2019 г.

Двуцифрен ръст в портфолиото:

  • Печалбите от облачни услуги бележат връх
  • Двуцифрен ръст на приходите от облачни услуги и софтуер
  • Двуцифрен ръст на общия приход

 

Брутният марж на облака бележи бързо повишение

SAP Затвърждава своите цели

·         Приходите от облачни технологии нарастват с 40%
·         Брутният марж на облака се повишава с 4 процентни пункта
·         Приходите от облачен бизнес и софтуер се повишават с 11%
·         Решенията на Qualtrics за управление на изживяването носят бърз ръст в изживяването на клиентите и служителите
·         Ускорението на SAP S/4HANA продължава, достигайки над 11,500 клиенти
·         Оперативната печалба (МСФО) се понижава с 21% поради настоящото реструктуриране и сериозен ръст в цената на дела
·         Оперативната печалба (извън МСФО) се повишава с 11%, поради оперативна дисциплина и ефектност на облака
·

SAP SE (NYSE: SAP) обяви финансовите си резултати за второто тримесечие, приключило на 30 юни 2019.

       

„SAP представи двуцифрен ръст в общите приходи, приходите от облачни услуги и оперативната печалба извън МСФО.  Qualtrics расте с темповете на световния стандарт в категория „Управление на изживяването“. Нашият ръст в  брутния марж на  облачните услуги показва нашия плавен преход към това, към което се стремим- да бъдем Best-Run SAP. Потребителското изживяване разгръща програмата по дигитална трансформация, като по този начин нашата компания затвърждава постигането на поставените от нас годишни цели.“

Бил МакДърмът, главен изпълнителен директор
 

„Радвам се, че нашите мерки за оперативно съвършенство показват ефект. Представянето на нашата оперативна печалба извън МСФО е забележително, като се има предвид препятствието с маржа от последното ни придобиване и неотдавнашната краткосрочна несигурност, свързана с търговията в Азия, която се отрази на представянето ни на софтуерните услуги в региона. С продължаващото силно търсене от страна на клиентите и съсредоточаването ни върху рентабилността оставаме уверени в перспективата си за 2019 г., както и в амбициите ни за средата на периода.“

    Лука Мучич, главен финансов директор

 

БИЗНЕС АКЦЕНТИ

Финансови акценти за второто тримесечие на 20191

 

През второто тримесечие новите абонаменти за облачни услуги са се увеличили с 17% до 494 млн. евро (15% в постоянна валута). Приходите от нови абонаменти за облачните услуги, извън Infrastructure-as-a-Service бележат ръст от 27%, след като SAP  се  концентрира над IaaS възможности с по-голям марж- по модел на стратегията за партньорство с хиперскаларни доставчици на IaaS. Приходите от облачни услуги нараснаха с 40% спрямо предходната година до 1.69 млрд. евро (МСФО) и с 35% (извън МСФО, при постоянна валута). Приходите от софтуер лицензи се понижиха с 5% до 948 млн. евро (МСФО), с 5% (извън МСФО) и с 6% (извън МСФО, при постоянна валута). Това се дължи на макро колебания, особено на пазара в Азия. Регистрираните нови поръчки за облачни и софтуерни услуги са с ръст от 3% (1% в постоянна валута) на годишна база през второто тримесечие. Приходите от регистрирани нови поръчки за облачни и софтуерни услуги, извън IaaS бележат ръст от 9%. Печалбата от софтуерни и облачни услуги нарасна с 11% на годишна база до 5.49 млрд. евро, с 11% (извън МСФО) и с 8% (извън МСФО при постоянна валута). Общите приходи са нараснали с 11% на годишна база до 6,63 млрд. евро (МСФО), 11% ( извън МСФО) и 8% (извън МСФО, в постоянна валута).

 

Делът на по-предвидимите приходи нарасна с три процентни пункта спрямо предходната година до 69% през второто тримесечие.

 

Оперативната печалба през второто тримесечие е повлияна от постоянство в наемането, както и от ефективните придобивки в облачния бизнес на компанията.  Оперативната печалба по МСФО през това тримесечие бе засегнато от по-висока компенсация на базата на акции (поради придобиването на Qualtrics и силното увеличение на цените на акциите на SAP през второто тримесечие), както и допълнителни разходи за преструктуриране, главно поради увеличаване на очакваното участие в програмите за доброволно напускане и ранно пенсиониране в Германия. Оперативната печалба е намаляла с 21% през годината до 0,83 млрд. евро (МСФО), което е повишение с 11% ( извън МСФО) и с 8% (извън МСФО при постоянни валути). Оперативният марж (извън МСФО и извън МСФО при постоянни валути) е спаднал с 4,9 процентни пункта през годината до 12,5%. Оперативният марж (извън МСФО и извън МСФО при постоянни валути) остава стабилен на 27.3% въпреки насрещното препятствия при придобиване. Печалбата на акция е намаляла с 21% до 0,48 евро (МСФО) и е нараснала с 11% до 1,09 евро (извън МСФО).

 

Оперативните парични потоци за първите шест месеца са 2,68 млрд. евро, което е с 10% по-малко в сравнение с предходната година. Това понижение се дължи основно на по-високите плащания, свързани с компенсации на база акции (234 млн. евро), изплащания за преструктуриране (183 млн. евро) и по-високи парични изходящи парични потоци (412 млн. евро) в сравнение с първите шест месеца на 2018 г. В допълнение, оперативният паричен поток на годишна база е повлияно от 185 млн. евро след прилагането на МСФО 16. Свободният паричен поток2 намалява с 10% спрямо предходната година до 1,96 млрд. евро. В края на второто тримесечие нетната ликвидност беше – 8,55 млрд. евро.

 

 

Резултати по сегменти – Q2 2019

Трите отчетни бизнес сегмента на компанията: ‘‘Приложения, технологии и услуги”3, “Управление на потребителското изживяване” и Групата за интелигентен разход реализират следните резултати:

Приложения, технологии и услуги

През второто тримесечие приходите от този сегмент са се увеличили с 6% до 5,38 млрд. евро спрямо същия период за предходната година (ръст от 4% в постоянна валута). Решенията, допринесли за този растеж през второто тримесечие, са изброени по-долу.

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA е в основата на Интелигентното предприятие. S/4HANA задвижва процеса по дигитална трансформация и носи бизнес стойност на момента. SAP предлага на клиентите редица възможности за разгръщане, като облачни услуги, on premise или хибридни решения, за да могат да изберат варианта или комбинацията, която би работила най-добре за тях. Изградена на базата на водещата в индустрията платформа на SAP за in-memory computing SAP S/4HANA, интелигентната ERP система осигурява несравнима бизнес гъвкавост, давайки възможност на компаниите във всички индустрии да преосмислят своите бизнес модели за дигиталната икономика и да управляват динамичните пазари.

През това тримесечие SAP бе обявена за No. 1 по приходи от софтуер в изданието на проучването на Gartner през май 2018г. “Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2018”.Също така, SAP бе позиционирана като „Визионер“ в  изданието in Gartner’s May Magic Quadrant за Cloud Core Financial Management Suites за средни, големи и глобални предприятия4.

Използването на S/4HANA нарасна с 600 нови потребители, достигайки повече от 11 500 клиенти, което е с 29% повече от предходната година. През второто тримесечие над 50% от допълнителните клиенти на S/4HANA бяха нови.

S/4HANA продължава да се избира от световни компании – лидери в своите сектори, Wanhua Chemical Group и Texas Department of Transportation.  SAP и Intel стартираха своето партньорство, за да улеснят и ускорят процеса по усвояване на S/4HANA, създавайки нов  Center of Excellence- център, където са изложени проекти по успешна миграция на общи на двете компании клиенти към S/4HANA. Все повече компании, включително Mercedes- Benz EQ Formula-E Team са избрали S/4HANA в облака. Hitachi, Colgate-Palmolive, и Deloitte and Touche Southern Africa стартираха оперативната употреба на  S/4HANA Cloud през второто тримесечие.

 
Tags: SAP

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*