Становище относно предложенията за промяна на ЗДвП на МТИТ

Становище относно предложенията за промяна на ЗДвП на МТИТ

Българската Асоциация за Електромобилност подкрепя усилията на държавата за създаване на ясна регулаторна рамка в областта на електрическите тротинетки и останалите персонални превозни средства. Същевременно сме притеснени, че някой от текстовете на предложения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата силно застрашават навлизането и развитието на този екологичен и достъпен за българския гражданин транспорт и дори биха застрашили сигурността на водачите.

 

БАЕМ се обявява за създаване на правила които не ограничават, а насърчават ползването на алтернативен транспорт в градовете. Липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението. От самото си създаване БАЕМ призовава за ясна регулаторна рамка и е в постоянен контакт с институциите за постигане на тази цел.

 

В тази връзка предлагаме следните промени:

 

 1. Отпадане на чл. 80 т. 3 – „да ползва каска“.

Мотиви: Използването на каска доказано не гарантира безопасността на водача на индивидуално електрическо превозно средство. В първата година след приемането на такова задължение в страни като Австралия се наблюдава спад с 20% от общото потребление на велосипеди, а втората година с още 20%. Същевременно в страни като Холандия, където няма такова задължение има най-ниска смъртност на колоездачи въпреки изключително големия брой велосипеди и електрически тротинетки.

 

Същевременно БАЕМ насърчава водачите и фирмите, отдаващи тротинетки под наем, да използват каски, развиваме активна информационна кампания в тази област и планираме обучения за безопасност. Създаването на култура на безопасност е дългосрочен процес и трябва да се работи активност в тази област с подрастващите, включително в училищата.

 

 1. Промяна на Чл. 80а. (2) т. 1 „да се движи по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 км/ч“ и т. 2 „да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура“, така че текстът да е по-ясен за водачи на тротинетки, които нямат свидетелство за управление на МПС.

 

 1. Отпадане на Чл. 80а. (2) т. 4 „да се движи по улици, обозначени с пътен знак  Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;“

Мотиви: В момента велосипедната инфраструктура е силно недостатъчна. Приемането на тази промяна силно ще ограничи местата, където може да се използва едно индивидуално електрическо превозно средство и преминаването през например централната градска част на София ще е силно затруднено.

 

 1. Отпадане на възможността всяка община да може да определя максимално допустим брой индивидуални електрически превозни средства отдавани под наем в точка 12.

Мотиви: Подобно ограничение е прецедент и ограничава използването на екологичен транспорт. То противоречи на пазарните принципи. Ако има търсене на по-голям брой електрически тротинетки, то ненужно и необосновано ще ограничи тяхното потребление, а същевременно – ако няма такова търсене, тогава самите фирми не биха поддържали по-голям брой. Ако дадена фирма за споделено използване на електрически тротинетки инвестира в ограничен пазар като България, то ще е само защото хората ги използват. Няма причина да се ограничава екологичния транспорт за сметка на моторните превозни средства. Обръщаме внимание, че това е един нов сегмент, който се развива много динамично, на практика на месечна база и ще е много трудно общините да определят обосновано такава допустима бройка.

 

 1. Добавяне на нова промяна, която да засегне както водачите на електрически тротинетки, така и велосипедистите и шофьорите на моторни превозни средства – забрана за използване на слушалки на двете уши.

Мотиви: Няма как човек, който използва слушалки и не чува какво се случва около него да има адекватни реакции и да участва в движението. Все по-често виждаме хора, които са на косъм от причиняване на пътно транспортно произшествие, именно заради неадекватните си реакции, причинени от използването на слушалки

 

БАЕМ подкрепя баланса между нуждата от регулация и улесняване навлизането на електрическите тротинетки. Ползите от използването на този нов вид екологичен транспорт са много:

 • Електрическите тротинетки допринасят изключително за опазването на околната среда – средно годишно всяка електрическа тротинетка спестява 240 кг CO2 изхвърлени вредни емисии в атмосферата;
 • Внесените в България електрически тротинетки са повече от 7 600, което би означавало годишно спестени повече от 12 000 тона CO2 ;
 • Електрическите тротинетки са много по-безопасни в сравнение с алтернативи като автомобилите и мотоциклетите.
 • Електрическите тротинетки са най-достъпни, икономични и изгодни от финансова гледна точка;
 • Електрическите тротинетки към настоящият момент са най-евтиният моторизиран транспорт в градски условия – 0,30 лева разход за електричество за 100 км пробег или средно 3,60 лева годишен разход на електричество за 1200 км пробег (среден годишен пробег на членовете на асоциацията);
 • Електрическите тротинетки изискват минимални амортизационни разходи, необходим за годишна им поддръжка.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*