Теленор открива нови позиции за хора с увреждания

Теленор открива нови позиции за хора с увреждания

Теленор стартира шестото, поредно издание на програмата за кариерно развитие и социална интеграция на хора с различни възможности Open Mind. Двугодишната програма дава възможност на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в условия на реална бизнес среда, като по този начин повишат квалификацията и конкурентоспособността си и станат по-уверени и по-успешни в професионален план.

Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи на Теленор. За изминалите пет издания над 20 души с различни възможности са участвали в програмата, като всички те са успешно реализирани на трудовия пазар, а петима от тях са назначени на постоянен трудов договор в Теленор България. Програмата води до отлични резултати в приобщаване на хората с увреждания и е принос към един значим сегмент от пазара на труда у нас, където и държавата и бизнесите насочват все повече усилия.

Уникалният дизайн на Open Mind дава възможност не само за формиране на конкурентоспособни специалисти сред хората с увреждания, но и създава работна среда, благоприятстваща разбирането и ангажираността на собствените екипи на компанията.

„В Теленор  винаги сме се фокусирали върху развитието и повишаването на квалификацията на нашите служители. За нас програмата Open Mind е още една възможност да работим с хора с уникален житейски опит, а не просто израз на корпоративна социална отговорност. Със спектъра от активности в рамките на програмата Open Mind адресираме максимален брой заинтересовани страни за развитието на този сегмент от пазара на труда и сме готови да споделим опита на Теленор с други компании“, каза Галина Чулева, главен директор „Хора и стратегия“ в Теленор България.

Програмата Open Mind се отличава с три ключови елемента, които взаимно се допълват и надграждат. Това са: Open Mind – насочен към търсещите работа хора с увреждания; Open Mind Academy – за нуждаещите се от подкрепа за повишаване на професионалната квалификация; и Open Mind Workshops – предназначени към различни бизнеси с устойчив интерес към наемане на хора с увреждания и с фокус върху обмена на добри практики.

В тазгодишното издание Теленор ще даде шанс за работа на участниците в шест различни направления. Кадри се търсят в сферата на маркетинг, продажби (частни клиенти; продажби и обслужване на клиенти; бизнес клиенти) финанси, право. Двугодишната програма предвижда обучения, работа по реални бизнес проекти под менторството на водещи експерти в съответните области и при конкурентно възнаграждение. Предварителният подбор на кандидатите се осъществява с помощта на неправителствената организация JAMBA, партньор на Теленор по програмата.

Кандидатите за участие в Open Mind могат да изпратят своите автобиография и мотивационно писмо като се регистрират тук до 15 септември 2020 г. включително. Те следва да имат завършено средно или висше образование, в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация и желание за учене. Владеенето на английски език е предимство.

След приключване на двугодишната програма участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация във или извън Теленор България.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*