Big Data: Какво разкрива анализът за оптимистичните президенти на САЩ

Big Data: Какво разкрива анализът за оптимистичните президенти на САЩ

Overview

Новите технологии, известни под името Big Data, имат склонността да разкриват скрити зависимости. Така с анализ на големи данни, свързани с обичайното годишно обръщение на президента на САЩ към Конгреса, показва, че той трябва да държи позитивна реч, независимо от геополитическия климат по време на това събитие.

Доказателството идва от завършващите Северозападния университет студенти Зак Англин и Шон Ли. Двамата в рамките на хакатон за анализ на големи данни са се заели отблизо да изследват всички обръщения, известни под името State of the Union, за да анализират текстовото им съдържание.

Въз основа на анализа, двамата аспиранти достигнали до следното заключение: позитивните президентски адреси водят до по-високи популярност и одобрение, независимо какви са проблемите на страната по време на тяхното изнасяне. С това изследване те са се класирали първи в хакатона.

На второ място е отборът на Пол Дженингс и Йе Ту, които са анализирали ревютата в Amazon.com, за да идентифицират случаи на отзиви от интернет ботове, представящи се за автентични клиенти.

Общо тридесет и шест аспиранти в специалност „Наука на данните“ в Северозападния университет са демонстрирали техните научни умения в областта на данните, конкуриращи се в решаването на сложни проблеми чрез използването на аналитични техники, като например разпознаване на модели, анализ на текст, графичен анализ и предсказващи компютърни обработки.

В хакатона е използвана платформата Aster Discovery Platform на Teradata. Това е аналитична машина, предназначена за големи масиви от данни за решаване на сложни хипотетични проблеми в области като анализ на социални мрежи, разкриване на измами, управление на вериги за доставки, анализ на текст и пране на пари.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*