Ново проучване на Wood & Co оценява инвестиционния потенциал на Сирма Груп Холдинг АД

Ново проучване на Wood & Co оценява инвестиционния потенциал на Сирма Груп Холдинг АД

На 3 ноември 2022 г. инвестиционната банка Wood & Co публикува доклад от регулярното си инвестиционно проучване на капитала на българската софтуерна компания  Сирма Груп Холдинг АД. Докладът се извършва в рамките на програмата Research Coverage Program, която е подкрепена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Българската Фондова Борса – София (БФБ-София).

Сирма Груп Холдинг АД е една от четирите български компании, участващи в програмата. Традиционно в нея влизат ограничен брой публични компании от Източна Европа, отговарящи на критериите за растящи малки и средни публични дружества, така както са определени в Директивата за пазарите на финансови инструменти на ЕС MiFID II.

Докладът от инвестиционното проучване на Сирма Груп Холдинг АД включва оценка на групата и финансовите ѝ показатели, анализ на пазара, както и финансови прогнози и описание на рисковете. Ето и основните изводи от проучването.

Значителен паричен приток 

от скорошната продажба на дъщерната компания Ontotext – водещ играч в областта на семантичните технологии, която наскоро беше закупена от консорциум от инвеститори. Сирма Груп Холдинг реши да продаде мажоритарен дял (76,2%) от нея и през тази година трябва да получи от продажбата парични постъпления в размер на 39 млн. лв. или около 90% от пазарната капитализация на продаденото дружество.

Финансовите постъпления трябва да поставят дивидентите на фокус 

С нетна парична позиция от 21 млн. лв. до края на 2022E и нетни кеш показатели / EBITDA над 2,0x инвеститорите биха могли да очакват подобрена дивидентна политика, според нас: 50% изплащане от годишната консолидирана нетна печалба. Към това се допълват специални 0,04 лв. дивидент върху акция (5,4% доходност) през 2023E поради продажбата на Ontotext в съответствие с предложенията по време на общото общо събрание на 24 юни. Сирма трябва да изплати общо 9,7 млн. лв. дивиденти през 2022 – 24E , според нашите оценки (3-11% доходност).

Според Gartner заплахите от рецесия не са засегнали съществено Sirma, но се очаква харчовете на средства за ИТ да се забавят 

Проучванията показват, че главните изпълнителни директори възнамеряват да се справят с всякакви съкращения на бюджета в ИТ, свързани с рецесията. Gartner и IDC прогнозират средно-висок едноцифрен ръст на ИТ разходите през 2023E, в съответствие с нашите прогнози. Бързо развиващите се сегменти, като IaaS и корпоративни ИТ продукти/услуги, базирани на облачна инфраструктура, продължават да бъдат от съществено значение за международните клиенти, подхранвайки солиден растеж в обозримо бъдеще.

Все още има положителна тенденция при сливанията и придобиванията, която може да се забави

Според компанията, все още няма индикации за забавяне на този тип транзакции и цените остават високи. Ръководството обаче вярва, че през четвъртото тримесечие може да има известно забавяне с охлаждането на пазара. На този фон Сирма би могла да се възползва от по-ниските оценки и благоприятните възможности за сливания и придобивания.

Целият текст на доклада на английски език е достъпен тук:

https://listed-sme.com/CMS/Documents/724c3778-9219-42ee-b328-3699345cd9ee.pdf

Categories: За бизнеса

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*