Млад Изобретател и Amdaris България се обединяват от обща мисия:  Развиването на бъдещия технологичен талант на България

Млад Изобретател и Amdaris България се обединяват от обща мисия:  Развиването на бъдещия технологичен талант на България

Да развиват поколения, които са не просто консуматори, а създатели на технологиите, и да възпитават ценности, които водят до по-устойчив начин на живот – такъв свят си представят Amdaris и Млад Изобретател. Двете компании не просто споделят обща визия за бъдещето, но и активно работят за това да го изградят, което съвсем логично довежда до начало на партньорските им взаимоотношения.

В края на 2022 г. на събитие за млади предприемачи и лидери Костадин Недев, основател на Млад Изобретател, се запознава с Весела Николова, управляващ директор на Amdaris България, и тази среща се оказва съдбоносна. Софийският офис на Amdaris, компания, предлагаща иновативни софтуерни услуги, и Млад Изобретател – платформа за курсове по роботика и програмиране на деца между 9-16 г. – тъкмо са започнали дейностите си и Весела и Костадин разговарят за ценностите и бъдещите планове за развитие на организациите, които ръководят.

Костадин споделя на Весела, че Млад Изобретател се нуждае от експертиза, за да развие и изгради пълнокръвна обучителна платформа, която да се превърне в своеобразна виртуална лаборатория, в която децата да експериментират, докато се забавляват. Това, което кара Весела да започне разговори за партньорство, е не само споделеният приоритет и на двете страни в развиването на бъдещия технологичен талант, но и същественото застъпване в мисиите им: предприемането на целенасочени стъпки за изграждането на по-добро бъдеще чрез зелени и общественополезни инициативи. Половин година по-късно Amdaris става генерален технологичен партньор на Млад Изобретател.

Действията, които двете страни предприемат в мисията за по-добро утре, са значителни. Още в самото начало на обучението си децата, които посещават курсовете на Млад Изобретател, се учат на основни устойчиви практики, а за да завършат успешно 3-годишното си обучение, те следва да представят личен проект, свързан с належащи за природата или обществото проблеми. Една от мисиите на Amdaris пък е да облагородява районите, в които има офиси, което включва както зелени, така и социални инициативи: засаждане на дръвчета; изнасяне на лекции, водени от техни специалисти инженери; подкрепа на различни организации като Българско дружество за защита на птиците, фондации „Живот със синдром на Даун“, „Нашите недоносени деца“, „Майко мила“ и други. Партньорството с Млад Изобретател е поредната стъпка, която софтуерната компания предприема за подобряване на средата и обществото, като пряко подпомага образованието на юноши, които ще бъдат създателите на по-устойчив свят.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*