52% от ИТ лидерите в България очакват ръст в размера на технологичните им екипи през следващата година

52% от ИТ лидерите в България очакват ръст в размера на технологичните им екипи през следващата година

Според проучване сред водещите сфери, в които се очаква увеличение на екипите, са експерти с ИТ технически умения (41%), разработка на софтуер за сигурност (31%) и анализ на данни (30%)

 

Над половината от взелите участие в проучването ИТ лидери в България (52%) са изразили готовност да увеличат своите ИТ екипи през следващите 12 месеца, като 24% от тях очакват ръст на екипите с между 10% и 25%, според Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2023 г.

То обобщава мненията на 2 900 души, вземащи решения в областта на ИТ в различни организации в Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и ЕМЕА, в това число и България, относно предизвикателствата и възможностите, които те срещат при внедряване на иновативни технологични стратегии в този сложен икономически и геополитически климат. Резултатите от проучването бяха публикувани по-рано през тази година.

Те са част от по-голяма тенденция, наблюдавана както в страната, така и в целия свят, в последните няколко години. Според проучването 52% от вземащите решения в сферата на ИТ в България и 57% в глобален план са посочили, че екипите им се са увеличили в последните 2 години. Междувременно едва 5% от дигиталните лидери в страната и 12% в глобален план очакват намаляване на размера на екипите в следващата година.

Според резултатите от проучването специалистите с ИТ технически умения (41%), разработката на софтуер за сигурност (32%) и анализът на данни (30%) са сред основните области в България, в които се очаква да постъпят нови служители или вече са постъпили такива. Същевременно недостигът на ИТ кадри (63%) е посочен като третата най-голяма заплаха за успеха на бизнеса. Пред него са само от пробивите в сигурността и изтичането на данни (70%), както и кибератаките (69%). Що се отнася до предизвикателствата, свързани с уменията в технологичния сектор на страната, водещо е задържането на служителите (51%). Респодентите посочват също така и скоростта на трансформацията на технологичния сектор (44%), липсата на кадри (42%) и кандидатите за работа с неправилен набор от умения (34%).

Бранди Галвин Моранди, главен юридически директор и главен директор „Човешки ресурси” в Equinix, посочи: „Технологичните екипи са поставени пред нарастващо напрежение да отговорят на бизнес стратегиите, докато служителите се опитват да са в крак с технологичната трансформация. Достъпът до кадри вече е въпрос от критическо значение във всички сектори и може да е определящ фактор за това дали дадена компания ще достигне нови пазари или не. Все по-често се налага на организациите за управление на човешки ресурси да са гъвкави и да поставят фокус върху растежа, за да могат да предлагат динамични решения. Нов подход за достигане дo и подпомагане на служителите може да се окаже конкурентно предимство“.

Brandi Galvin Morandi

Резултатите от проучването са в подкрепа на мнението, че търсенето на квалифицирани специалисти в технологичния сектор е задминало тяхното предлагане. Това предизвикателство се усложнява от стремежа на технологичните компании да насърчават многообразие и приобщаване в екипите, което води до осезаем недостиг на таланти в ИТ сферата. За да отговори на тези проблеми, Equinix положи началото на Фондацията на Equinix през септември 2022 г.:

  • Фондацията на Equinix си партнира с организации в посока ускоряване на дигиталното включване, от осигуряване на достъп до технологии и свързаност до развиване на уменията, нужни за кариера в технологичния сектор. По този начин Equinix се стреми да затвори дигиталното разделение и в резултат на това да култивира стабилен приток от таланти.
  • Фондацията на Equinix осигурява финансиране за неправителствени организации, социални предприятия и образователни институции, които работят за ускоряване на дигиталното включване, подготовка на лица от различни възрасти и с различен произход за успех в днешния дигитален свят.
  • Като пример, Фондацията наEquinix разшири своя дългогодишен ангажимент към World Pulse с грант в размер на 100 000 щатски долара, който подкрепя конкретно Her Digital Leadership Alliance – инициатива, свързваща жени от 50 държави с дигитални умения за изграждане на тласък от долу нагоре за преодоляване на дигиталното разделение между половете.

За проучването:

Независимото проучване, поръчано от Equinix, анкетира повече от 2 900 души, вземащи решения в областта на ИТ в различни организации в Америка (Бразилия, Канада, Колумбия, Чили, Мексико, САЩ), Азиатско-Тихоокеанския регион (Австралия, Хонконг, Индия, Япония, Сингапур, Южна Корея) и EMEA (България, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Нигерия, Полша, Португалия, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, ОАЕ, Обединеното кралство). Респондентите са избрани за участие от онлайн панела на Dynata. Анкетата е проведена онлайн между 20 март 2023 г. и 07 април 2023 г.

Categories: За бизнеса

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*