Logiscool учи децата как ефективно да използват потенциала на изкуствения интелект

Logiscool учи децата как ефективно да използват потенциала на изкуствения интелект

Веригата школи по програмиране запълва празнотите на държавната училищна система, която не успява да бъде в крак с бързото развитие на този сегмент

 

През последната година изкуственият интелект (AI – Artificial Intelligence) навлезе в живота ни и очакванията са тепърва да оказва своето въздействие върху все повече аспекти от нашето ежедневие. Ето защо в съвременния бързо променящ се свят дигиталната грамотност, логическото и критичното мислене и програмирането, свързано с използването на изкуствен интелект, са от все по-голямо значение за успешното бъдеще на децата, убедени са във веригата школи по програмиране Logiscool България.

“Държавната училищна система не успява да бъде в крак с бързото развитие на технологиите, поради което много ученици избират да посещават извънкласни курсове по информационни технологии. В Logiscool преподаваме изкуствен интелект в нашите курсове, ателиета и лагери от 2021 г. насам. В тях учим децата как работи изкуственият интелект, как да го използват със специален акцент върху неговото отговорно и етично развитие. Светът се променя и през следващите десетилетия ще бъде от съществено значение да се научим как да живеем и да си сътрудничим с изкуствения интелект, да знаем какво представлява той и как можем да го преподаваме” – споделя Николай Цонев, съосновател на Logiscool България.

Той изтъква погрешното за много хора схващане, че изкуственият интелект е ChatGPT и Bard. “Това са само две от множество приложения, задвижвани от изкуствен интелект. Днес той обхваща хиляди програми и е в основата на някои от най-популярните онлайн платформи” – добавя още Николай Цонев.

Целта на управляваната от него образователна организация е да помогне на децата да се превърнат в критично мислещи хора, които използват технологиите по съзнателен и полезен начин, вместо да бъдат просто пасивни потребители. Затова Logiscool предоставя на учениците на възраст от шест до осемнадесет години умения за програмиране и дигитална грамотност, които се основават на сертифицирана на световно ниво учебна програма.

В съответствие с най-новите образователни методи, обучението в Logiscool е базирано на преживявания, които активно ангажират децата и им позволяват да учат според възрастта и нивото на знанията им. Курсовете, лагерите и ателиетата на образователната организация обучават не само как работи изкуственият интелект, а и как да създаваме с него текст, изображения, глас, музика, да разпознаваме лица и движения, да разработваме модели за машинно обучение, визуализация на данни, чатботове и други.

В класовете на Logiscool се преподават основите на контролираното и неконтролирано (машинно) обучение, числовите модели и kNN алгоритмите. На учениците се дава възможност да програмират интелигентни алгоритми в рамките на собствената платформа за програмиране на компанията, която прави кода лесно разбираем и усвоим. Децата получават и възможност да програмират и прилагат алгоритми за машинно обучение на Python – един от най-широко използваните езици за програмиране днес.

Едно от най-важните умения, на които Logiscool обучава учениците си, е отговорното използване на технологиите. Подобно на начина, по който те се обучават в безопасна работа с интернет, се запознават и с възможните рискове и последици от изкуствения интелект.

“Програмирането и дигиталната грамотност днес дават на децата умения, подготвящи ги за бъдещето, в което технологиите ще играят все по-важна роля. Знанията по програмиране са основополагащи при управлението на системи, контролирани от изкуствен интелект, тъй като той продължава да става все по-важен в различни сфери на живота ни” – обобщава Ива Янкова, съосновател на Logiscool България.

Повече информация за курсовете на Logiscool може да видите тук: https://www.logiscool.com/bg/programs/courses

Categories: Любопитно

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*