Водещ вносител и дистрибутор на продукти за земеделието избра българска компания за внедряване на новата си ERP система

Водещ вносител и дистрибутор на продукти за земеделието избра българска компания за внедряване на новата си ERP система

Суммит Агро Румъния СРЛ клон България е официален международен представител на над 40 производители на продукти за растителна защита, биопродукти, торове, биостимуланти и семена. Дружеството внедри нова ERP система и избра българска консултантска компания, която да реализира проекта. Агро-компанията, която е дъщерно дружество на японската група Sumitomo Corporation, се е спряла на облачната система Microsoft Dynamics 365 Business Central on-line, а компанията – партньор, която осъществи внедряването на решението, е Тим ВИЖЪН България.

Новата система за управление на бизнеса позволява на клиента да обхване в единно решение ключовите бизнес процеси в различни направления – от управление на счетоводство и финанси, през покупки и дейности, свързани с ценообразуване и офериране, до продажби и доставки, управление на складови наличности, асемблиране на артикули и редица други.

„Системата ни осигурява цялостен поглед върху бизнеса и ни осигурява надеждна управленска информация. Това ни позволява по-голяма гъвкавост, както и още по-бърза и адекватна реакция спрямо промените на пазара“ – коментира Емилия Пенкова от Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България.

В резултат от внедряването на системата се повишава ефективността на работа на всички нива в компанията, автоматизират се рутинни повтарящи се задачи, ускорено е протичането на редица ключови бизнес процесите и са минимизирани рисковете от допускане на грешки. ERP решението подобрява планирането и оптимизирането на изпълнението на потребителските заявки и помага за по-високата удовлетвореност на клиентите.

Dynamics 365 Business Central е сред най-широко разпространените системи за бизнес управление в световен мащаб и принадлежи към голяма група бизнес софтуери, които Microsoft активно развива в рамките на семейството Dynamics 365. Интуитивният интерфейс на системата, нейната приспособимост и възможността ѝ да расте паралелно с бизнеса я прави предпочитано ERP решение от много компании с различна големина и в различни сегменти.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*