Консолидацията на Сирма вече е в ход

Консолидацията на Сирма вече е в ход

„Сирма Груп Холдинг“ стана едноличен собственик на „Сирма Солюшънс“, „Сирма Иншуртех“ и „Сирма СиАй“

 

Следвайки своята обновена корпоративна стратегия за развитие, българската технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ АД е започнала процеса на консолидация, обединявайки интелектуалната собственост, оперативните и финансови дейности в различните дружества от групата. Стратегията предвижда всички компании, предлагащи услуги, да се обединят в една структура, а няколко пазарно наложени продуктови фирми – „ЕнгВю“, „Сирма Мeдикъл“ и „Датикум“ – да се запазят като отделни дружества.

Паралелно с органичния ръст на продажбите, е планиран и силен неорганичен ръст чрез придобиване на атрактивни компании. Целта е да бъдат закупени дружества с дейност и технологии, които позволяват допълване/синергия или разширяване на съществуващата технологична специализация. Ключовата цел е достигане на продажби от сто милиона евро годишно, а последваща стъпка в плановете на групата ще бъде предприемането на активни действия за листване на голяма световна борса. Времевият  обхват на обновената стратегия е с хоризонт до 2027 година.

Сред първите стъпки за осъществяването на плавното реструктуриране беше преобразуванетото на „Сирма Солюшънс“ от АД в ЕАД. Решението е вписано в Търговския регистър (ТР) на 23.10.2023, като капиталът на „Сирма Солюшънс“ е намален за сметка на обратно изкупените от дружеството акции. С този акт „Сирма Груп Холдинг“ стана едноличен собственик на „Сирма Солюшънс“ ЕАД. Това е най-голямата компания в групата, създадена през 1992 г. в София. Към края на 2023 г. „Сирма Солюшънс“ има над 160 служители и е разпознаваема както у нас, така и на световния пазар в областта на информационните технологии, ИТ консултантските услуги и системната интеграция.

През април 2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ изкупи миноритарния дял от 45% от капитала на дружеството „Сирма Иншуртех“ АД, с което става отново негов едноличен собственик на капитала с вписване в ТР на 26.04.2024. Следващ етап в плана за консолидация бе изкупуването на 20% от капитала на „Сирма СиАй“ АД от „Сирма Груп Холдинг“, вписано в ТР на 15.05.2024. Така „Сирма СиАй“ също вече е ЕАД, с едноличен собственик „Сирма Груп Холдинг“.

От своя страна „Сирма Солюшънс“ ЕАД изкупи в началото на юни 2024 г. миноритарния дял от 45,91% от капитала на дружеството „Сирма Бизнес Консултинг“ АД, специализирано в персонализирани бизнес и ИТ решения за финансовия сектор. На  03.06.2024 „Сирма Солюшънс“ ЕАД бе вписано в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Сирма Бизнес Консултинг“ ЕАД.

До края на 2024 г. предстои вливането на всички дъщерни дружества, които се занимават с ИТ услуги, в „Сирма Груп Холдинг“. С това процесът на консолидация на собствеността и дейността на групата ще бъде завършен.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*