Готови ли сте за Облака и Големите данни?

Готови ли сте за Облака и Големите данни?

ИТ директорите са изправени пред задачата да постигат резултати от технологии, които все още са в етап на растеж, но са жизнено необходими, ако искат да развиват компаниите, за които работят. Големите данни (Big Data) и Облака (Cloud Computing) попадат в тази категория всяка поотделно, а комбинирането им е тенденция, която се предпочита все повече. Според Ашиш Тюсо, главен изпълнителен директор и съосновател на компанията Qubole, CIO трябва да насочат вниманието си към три аспекта, когато търсят да реализират подобна комбинация. Тюсо е експерт в Hadoop технологиите и Big Data и в неговата практика се налагат следните ключови акцента:  big_data_trends-100537349-primary.idge Възможности за автоматично мащабиране: Големите данни в Облака трябва да бъдат в състояние бързо и автоматично да се групират или ротират в изчислителни клъстери, за да могат да се обработват максимално ефективно и при по-ниска степен на автоматизация. Когато Big Data клъстерите вече не са необходими, те трябва да могат  да се „разпадат“, за да могат да се минимизират разходите при обработката им. big_data-2-100314357-primary.idge Достъп до данните и сътрудничество: Организациите не могат да се възползват напълно от тяхната Big Data облачна инфраструктура, ако тя не е достъпна за всички части на бизнеса. Важно е да се разбере, че Big Data платформата трябва да осигурява инструменти за самообслужване на персонала, да улеснява съсредоточаването на анализа на данните, както и взаимното сътрудничество за да може Големите данни непрекъснато да увеличават и разширяват диапазона на тяхната стойност за организацията. self_service_big_data-100537347-primary.idge Наличие на конектори: Организациите се нуждаят от гъвкавост, за да могат да комбинират данни от множество източници в Облака. Инструментите за свързване помагат за това данните да бъдат премествани от и в различни облачни платформи, включително Amazon, Microsoft и Google.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*