Поставиха сателитни предаватели на два египетски лешояда от България

Поставиха сателитни предаватели на два египетски лешояда от България

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави сателитни предаватели на два египетски лешояда – представители на най-бързо изчезващия вид хищна птица в Европа. Двете възрастни птици, мъжка и женска, бяха уловени през втората половина на юли от екип на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ с помощта на чуждестранни експерти с опит в ловенето на хищни птици. Бяха изпробвани различни полеви техники, но безспорно най-ефективен за България се оказа методът с изхвърляне на мрежа.

И при двата лешояда, кръстени Борис и Джени, предавателите вече успешно излъчват сигнал – птиците гнездят в Източни Родопи, продължават да посещават гнездата си и да се грижат за своето потомство. Информацията, която БДЗП ще събере чрез предавателите, ще даде повече яснота за използването на гнездовите територии и поведението на птиците, което от своя страна ще помогне за по-ефективното опазване на вида в страната.

Vladimir_Dobrev

До 2015 г. в рамките на проекта с предаватели бяха екипирани общо 20 лешояда (18 млади: 8 в България, 7 в Гърция, 2 в Македония и 1 в Албания; и 2 възрастни лешояда в Гърция). Броят на маркираните млади птици беше достатъчен да се направят анализи на миграцията им, местата за зимуване и причините за смъртност през първите две години от живота им. Но броят на маркираните възрастни птици е все още недостатъчен, за да бъдат направени по-сериозни емпирични изводи относно използването на гнездовите територии, миграцията и причините за смъртност при възрастните птици.

Може да наблюдавате на живо придвижванията на двата египетски лешояда при есенната им миграция на сайта на проекта: www.LifeNeophron.eu.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*