Шест мита за трансформацията на центъра за данни

Шест мита за трансформацията на центъра за данни
От всички пречки, стоящи на пътя на успешната трансформация на центровете за данни, дезинформацията може да бъде най-голямата. Като се има предвид и че трансформацията на центровете за данни е един от най-важните ИТ проблеми, е добре правилните решения да се вземат въз основа на оборването на няколко големи мита.

 

Мит 1:Не можем да си позволим катаклизми и разрушаване на центъра за данни в процес на трансформация. Това е твърде скъпо и отнема много време, така че единственият вариант е да се задоволяваме с това, което имаме.

Истината: Трансформацията на центъра на данни не е задължително да бъде огромен, сложен и продължителен процес. С правилната стратегия подобна трансформация може да се извърши чрез логически последователни и взаимозависими проекти. Един добре замислен и планиран подход може да интегрира дейтацентър трансформацията в рамките на вашия бюджет и процеси, за да постигнете набелязаните цели, като същевременно се минимизира рискът от евентуален разрив. Когато се обсъжда бъдещето на вашия център за данни е важно да се погледне отвъд първоначалните разходи и смущенията в работата, и да се съсредоточите в потенциалните ползи. Предприятията, които са направили подобна трансформация, осъзнаха значителните ползи не само от подобрената ефективност на техните операции, но и от повишената им конкурентоспособност и способността им да предоставят услуги. Ползите от създаване на опростена и надеждна ИТ инфраструктура включват подобрена непрекъсваемост на дейността на бизнеса и по-добра подкрепа на растежа на фирмата. В допълнение – глобалните играчи в тази област имат натрупан опит, който може да послужи като основа за всяка успешна трансформация на центъра за данни.

Мит 2: Ние вече трансформирахме нашия център за данни. Миналия месец добавихме повече място за съхранение на данни. Следващия месец ще добавим още сървъри. След това ще оправим мрежата.

Истината: Истинската трансформация на центъра за данни трябва да бъде координиран, централно управляван процес. Серия от некоординирани, еднократни проекти в крайна сметка ще доведат до повече нови проблеми, отколкото до решаване на старите. Ако трябва постоянно да се връщате и да променяте първоначалните изисквания това ще ви струва повече. Проблемът с разединения подход към развитието и трансформацията на центъра за данни, е че се вземат решения, без да се разглеждат бъдещите нужди на фирмената ИТ инфраструктурна среда. Например просто добавяне на повече място за съхранение може да реши належащи проблеми, но в крайна сметка да усложни инфраструктурата чрез създаване на нежелани последици надолу по веригата, свързани с разпиляване на ресурсите, сигурността, архивирането, поддръжката и т.н. Още един пример: виртуализационните и консолидационните проекти няма да могат да дадат на бизнеса услугите, които той очаква без правилно управление и автоматизация. Много от съществуващите центрове за данни са били построени преди появата на интернет, в момент в който закупените компоненти са управлявани чрез силози. Днес ИТ средата става все по-динамична и трябва да се управлява холистично. Напредъкът в технологиите и променящите се бизнес модели като интеграция с облака (Cloud Computing) са от първостепенно значение, когато мислите за трансформацията на вашия център за данни, и тук трябва да се вземат предвид всички негови компоненти – как те ще си взаимодействат (дори ако сте правили покупките си постепенно). С правилното планиране и координация може да се изгради ИТ инфраструктура, която да работи ефективно като едно цяло и да се управлява чрез един интерфейс. Можете да управлявате вашия център за данни с постоянна програма за максимизиране на краткосрочната ефективност и с дългосрочна готовност за нови бизнес промени.

Мит 3: По-рентабилно и ценово ефективно е да се актуализира настоящия център за данни, вместо да се изгражда нов.

Истината: Подобен подход може да работи толкова дълго, колкото дълго смятате, че е адекватно да се модернизира ИТ инфраструктура, построена преди 20 години. Тук има два фактора, които могат да се вземат предвид. Първият е, че най-показателните технологични иновации са направени в сферата на консумацията на енергия, охлаждането и, разбира се, самите ИТ. Старите съоръжения не са предназначени да следват подобни иновации. Другият важен фактор е нуждата да се предвиждат изискванията на вашия бизнес както сега, така и в бъдеще. Например всеки бизнес трябва да обмисли как да се подготви за технологичната ера на облачните изчисления. Дори ако нямате непосредствени планове да оперирате с ИТ ресурси в облака, вие все още трябва да помислите как ще се прекрои макросредата на вашата индустрия – средата, в която вие и вашите конкуренти ще предоставяте услуги. Неизбежно вашият център за данни ще бъде в центъра на тези процеси. Ще бъдете ли готови?

Мит 4: Помощните съоръжения не трябва да играят равнопоставена роля при трансформацията на центъра за данни. Това не е необходимо, тъй като цялата техническа експертиза е свързана с информационни технологии.

Истината: Един център за данни е нещо повече от ИТ технология, поместена в една сграда. Фактори като охлаждане, електрозахранване и пространство са голяма част от уравнението. Координираните усилия за трансформация на чистите ИТ продукти и помощните съоръжения към тях е най-добрият начин да се отговори на бъдещите и настоящите нужди на бизнеса, като същевременно се пести от време и бюджет. Липсата на координация между ИТ и помощните съоръжения може да доведе много скъпоструващи грешки. Така че при трансформацията на центъра за данни е необходимо професионалистите при помощните съоръжения и ИТ професионалистите да работят в синергия, за да може да се осигури най-добрата възможност за успех на проекта.

Мит 5: Центърът за данни, който сме използвали през последните 20 години, работи добре така, както си е, така че нямаме нужда да извършваме трансформация.

Истината: Реалността на настоящата икономическа среда е натискът да се прави повече с по-малко. В този смисъл един настоящ център за данни може да работи добре и проектът за трансформация да бъде отложен, но когато икономиката възвърне предишните си показатели, компаниите, които не са използвали времето да трансформират ИТ средата си, няма да са в добра позиция, няма да имат конкурентно предимство. Ролята на информационните технологии в бизнеса е много важна, а те имат свойството да се развиват много бързо. Дните на простото запазване на статуквото са минало. ИТ специалистите сега трябва да се съсредоточат върху това как най-добре да предоставят услуги на потребителите си – с традиционни или cloud computing базирани модели, или и двете. В допълнение те трябва да доставят стойност на бизнеса, а не само да осигуряват подкрепящи технологии. И още нещо – трансформацията на центъра за данни е нещо, което ИТ специалистите правят рядко в хода на професионалната си кариера и добрите съвети и формулирането на стратегически план могат да помогнат да се избегнат скъпите клопки. И не на последно място успешната трансформация на центъра за данни ще даде тласък за иновации в бизнеса ви.

Мит 6: Мениджмънтът вижда центъра за данни като стратегически актив, в който си струва да инвестира.

Истината: Точно както ИТ специалистите започват да разбират, че трябва да доставят стойност на бизнеса, интелигентните ръководители постепенно започват да разбират, че информационните технологии са в основата на тяхната бизнес стратегия. Успешните компании признават, че днешните предприятия са изградени върху технологии, а центърът им за данни е тяхното сърце. Те изпомпват ИТ мощности към останалата част на бизнеса, за да може той да управлява по-бързо иновациите и потребителския опит. Това прави центъра за данни най-важната стратегическа инициатива, която управлява не само бизнеса, но и възприемането му от околната среда. Представете си какво би станало, ако вашият център за данни отпадне. За много фирми дори няколко минути престой ще е катастрофа. Но не трябва да се стига дотам, за да се осъзнае важната му стратегическа роля. Бизнес лидерите трябва да имат най-малко тригодишен поглед напред и да се опитват да си представят как центърът им за данни може да достави стойност на бизнеса в ерата на облачните изчисления.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*