Изчислителните облаци продължават да управляват ИТ ръста

Изчислителните облаци продължават да управляват ИТ ръста
ИТ индустрията е в процес на смяна на парадигмата, а изчислителните облаци са един от основните двигатели за това. Анализаторската компания IDC въведе тази промяна като „третата платформа“, която се явява продължение на предишните две технологични промени. И докато остават въпросите за това дали тази платформа не е нищо ново, предприятията, които избират да я игнорират, не могат да се развиват правилно.

Откъде се появи тази „трета платформа“? „Първата платформа“ на IDC се състои от мейнфрейми (големи изчислителни машини) и терминали, а „втората платформа“ включва модела клиент-сървър, подкрепян основно от персонални компютри. Когато тези компютърни платформи се появиха, предприятията бяха принудени да подменят своите изчислителни инфраструктури с течение на времето.

Мейнфреймите са централизирани системи. С модела клиент-сървър бизнесът направи децентрализирани ИТ покупки. Сега като че ли всичко се връща назад с преминаването към изчислителни облаци. Често анализаторите предвиждаха смъртта на мейнфреймите, но прогнозите им изглежда бяха силно преекспонирани и не отчитаха, че мейнфреймът може да стане двигател на иновациите в корпоративната инфраструктура. И то точно защото мейнфреймът влиза в стратегиите за развитие на облачните изчисления. Много голяма част от ИТ специалистите твърдят, че мейнфреймът ще бъде стратегическа платформа при разгръщане на облачните изчисления, а още по-голяма част вече имат или планират да въведат мобилно управление на мейнфреймите в близките 1-2 години.

Компаниите от цял свят се опитват бързо да се адаптират към новите модели за облачни изчисления и доставка на бизнес услуги. Мейнфреймът остана стратегическа платформа, която осигурява гъвкавост, мащабируемост и сигурност, необходими за удовлетворяване на новите изисквания и бизнес приоритети.

Определението на „третата платформа“ е малко по-широко от предходните две платформи и покрива както софтуера, така и развитието на хардуера. То е построено въз основа на развитието на мобилните компютри, компютърните облачни услуги, социалните мрежи и анализа на Big Data (големите данни). Според анализатора IDC от 2013 до 2020 г. тези технологии ще управляват около 90% от целия ръст на ИТ пазара.

Вече отчетливо се очерта тенденцията изчислителните облаци да играят основна роля в трансформирането на корпоративните ИТ.  Създаването на облачен софтуер ще става все по-важно и по принцип ще освободи потребителите от досадните поръчки на инфраструктура. Тази промяна намалява времето за усвояване на ИТ бизнес системи и осигурява повече време за творческо развитие при програмирането, което да позволи да се изграждат нови бизнес модели, както и да се подобри крайният потребителски опит.

Нарастващото значение на облачните изчисления ще доведе до сеизмични промени

IDC очаква да станем свидетели на експлозия в ИТ индустрията, свързана с платформите като услуга (PaaS), тъй като пазарът се движи нагоре в областта на софтуерните приложения. Повечето от хоризонталните PaaS решения ще бъдат изградени върху отворени инфраструктури. В следствие на това ще се появят и облачни услуги, съобразени с нуждите на специфични индустрии. Очакваме да станем и свидетели на сливания и придобивания на компании, развиващи се в областта на изчислителните облаци. В действителност IDC очаква, повече от 25 милиарда долара да бъдат хвърлени в придобивания през следващите 20 месеца, а облачните услуги да се превърнат в център на предложения от продавачите. Доставчиците на пакетни облачни приложения като IBM, Microsoft и Oracle ще разработват SaaS (софтуер като услуга) предложения, което ще ги принуди да се бият с чистите SaaS играчи, като например Salesforce.com, за лидерство в някои от най-големите пазари на приложен софтуер.

Ако промяна на парадигмата наистина се случва, това би трябвало да е важно за предприятията и е повече от естествено те да я признаят и приемат. Фирмите, които не го направят и не насочат по-голямата част от енергията си в това да вървят в крак с промените на ИТ пазара, ще се разрастват по-бавно, отчита анализаторът IDC.

Предложенията на IaaS пазара принуждава ИТ специалистите замислено да си чешат главите

Ако си представим един пазар на изчислителни облаци, където се купуват инфраструктурни услуги, които се продават и търгуват като стоки на фондова борса, посредством споразумения за нива на обслужване (SLA), ще осъзнаем, че понастоящем при изчислителните облаци липсва стандартизация. Или използвайки езика на мобилните технологии – между тях няма никакъв „роуминг“. Аналогията може да бъде продължена. През 1980 г. нямаше почти никакъв „роуминг“ между мрежите на доставчиците и на практика нямаше оперативна съвместимост между услугите им, независимо от факта, че телефоните са имали едни и същи чипове вътре. Към този момент при изчислителните облаци също липсва стандартизация. Както телефоните, така и компютрите съдържат едни и същи чипове вътре, но отделните услуги са почти без „роуминг“ между тях. За сметка на това  предложенията за инфраструктура като услуга (IaaS) на всички доставчици могат да се видят лесно, цените на услугите могат да се сравняват бързо, а стандартизираните договори могат да бъдат затворени с едно кликване на мишката чрез софтуерни клиенти във всеки край на телекомуникационната връзка.

IaaS пазарът е изпълнен със скептицизъм. Концепцията буди мисли в посока на това как може да се постигне на практика. SLA (Service Level Agreement) съгласуваността е хубава и има нужда от нея, но при ценообразуването не може да се получи подравняване, защото доставчиците се опитват да постигнат диференциация в това пространство. И тъй като съвместимостта между облаците е практически несъществуваща, днес това може да възпрепятства свободния ход на съглашателство на пазара на IaaS. Брокерите на клауд компютинг услуги се появяват като нарциси всяка пролет, но именно съвместимостта между тях не е най-добрият стимул за купувачите.

Патентни тролове нахлуват в облака

Патентните тролове са проклятието на технологичните компании в САЩ, защото атакуват фирми чрез патентни съдебни дела. Те се запасяват с типично неясни и с широк характер патенти с единствената цел да заведат дело срещу експлоатиращите ги компании на основание нарушаване на патентни права.

Изчислителните облаци предлагат богата възможност за един гладен патентен трол и той насочва вниманието си към тях, защото са нововъзникващ пазар, пълен със сложност и потенциална мъгла от технологични определения. PaaS (платформа като услуга) и SaaS (софтуер като услуга) са първичните им цели и тъй като софтуерните патенти защитават идеята, а не кода на самата технология, капсулирането на тези идеи в достатъчно конкретно определение се оказва трудно за патентните служители. Такива широко определени патенти често обхващат технологии, които не отговарят на изискванията за оригиналност, творчество и полезност. Трудностите при определянето на тези технологични патенти води до припокриване на претенции във всяка област на сложност, което работи в полза на трола. Допълнително начинът, по който облачните доставчици правят бизнес, също усложнява работата. Слоевете на партньорство при услугата  за доставяне на облачна услуга могат да станат обект на претенции за патентно нарушение, дори ако те не са пряко ангажирани.

Облакът ще е голям пазар и това е другото нещо, което го прави привлекателен за патентните тролове, защото, ако няма пари в даден пазар, той не е интересен за тях. Те разчитат и на това, че за компаниите е по-лесно да си платят, отколкото да се борят, както и на това, че по-малките не разполагат с необходимите ресурси, за да защитят даден патент, свързан с изчислителните облаци. Така те или трябва да плащат лицензионна такса, или да похарчат цяло състояние. Много патентни тролове се целят именно в по-малките компании, защото те са много по-уязвими и по-склонни да плащат относително ниската лицензионна цена.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*