Софтуерните разработчици имат трудности при създаването на мобилни приложения

Софтуерните разработчици имат трудности при създаването на мобилни приложения

Overview

Telerik, a Progress Company, обяви днес резултатите от най-новото си проучване в сферата на разработката на мобилни приложения. Проучването, в което участваха над 3000 ИТ специалисти и разработчици, показва че 57% от анкетираните отскоро се занимават с разработка на мобилни приложения или никога не са създавали такива. Според анализа на резултатите разработчиците се нуждаят от правилните решения и процеси, за да продължат и разширят разработката на мобилните приложения.

Разработчиците на мобилни приложения са възпрепятствани от ограничени ресурси и липса на процеси

На фона на нарастващите интерес и потребление на мобилни приложения разработването им расте със значително по-нисък темп от очакваното. Над половината от анкетираните отскоро се занимават с разработка на мобилни приложения. По-малко от половината от разработчиците – 47%, разработват средно по едно функционално мобилно приложение на година. Запитани кои са факторите, които възпрепятстват създаването на мобилни приложения, участниците цитират непрекъснато променящите се технологии и принципи на разработка на приложения (16%), липсата на време (19%) и подходящи инструменти (15%), както и съществуващите бюджетни ограничения.

Създаването на мобилни приложения, съобразени с потребителското преживяване, е ключова предпоставка за успех

Най-често цитираната от участниците в проучването причина за разработка на мобилни приложения е подобряване на оперативната ефективност. Други ключови фактори са създаване на нови възможности за приходи (39%), увеличаване продуктивността на служителите (38%), подобряване обслужването на клиентите (35%) и осигуряване на по-добро взаимодействие с клиентите (34%). Според 44% от анкетираните потребителското преживяване е най-важната част от всяко приложение, следвано от леснотата за поддръжка (24%), производителността (15%) и сигурността (11%).

Необходимост от по-гъвкав подход за разработка, съобразен с разнообразието от платформи

Докато разработчиците на софтуер изпитват недоволство от постоянно променящите се практики и липсата на решения, които да улеснят процеса на разработка, голяма част от тях все още не са се спрели на конкретен подход за създаване на мобилни приложения. Най-предпочитан сред участниците в проучването е хибридният подход (33%), следван съответно от „native“ (25%) и уеб подхода (19%), като разликата между трите е незначителна. Проучването показва също, че разработчиците създават приложения за всички съвременни платформи. Най-голяма част от анкетираните – 76%, разработват за Android, 63% за iOS, а 40% за Windows Phone. Над 80% от разработчиците с фокус върху iOS създават приложения и за Android. Въпреки че многоплатформеният подход за разработка на приложения е задължително изискване за повечето мобилни приложения, той е и едно от основните предизвикателства пред разработчиците според над една-трета от анкетираните.

Нови предизвикателства за разработчиците на приложения

Запитани за бъдещето на мобилните приложения, разработчиците цитират редица платформи, в допълнение към мобилните, за които предстои да разработват приложения – уеб (87%), десктоп (62%), „интернет на нещата“ – IoT (22%), носими устройства (wearables) (6%) и други. Следващото голямо течение в разработката на приложения в сферата на IoT ще бъдат носимите устройства като Apple Watch, сочат резултатите. Над една-пета от участниците в проучването сериозно планират да създадат приложение за носими устройства през 2015 г., като 45% от тях ще разработват приложения за Apple Watch. Тенденцията се потвърждава и от друго проучване с фокус върху IoT, което Progress, част от която е Telerik, анонсира през юни. Проучването за създаването на мобилни приложения беше проведено през юни 2015 г. Почти половината от участниците в него – 49%, са разработчици, 14% – изпълнителни директори (CEO) и собственици, 14% – софтуерни архитекти, 8% – ИТ специалисти, 6% – главни директори „Технологии“ (CTO) и други. Близо половината от анкетираните – 47%, работят в софтуерни компании и независими софтуерни доставчици (ISV), 33% – в компании извън софтуерния сектор и 20% – в малки фирми за разработка на решения за системна интеграция. С цялостния доклад и пълните резултати от проучването можете да се запознаете тук.    

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*