Тенденции в бизнес анализите, които е нужно да възприемете

Тенденции в бизнес анализите, които е нужно да възприемете

Overview

Как се разви бизнес интелигентността през тази година и какво означава това за вашата организация? Тук са 10 BI (Business Intelligence) тенденции, които си заслужава да проследите чрез компанията Tableau Software (Табло Софтуер).

  1. Управлението се трансформира

„Точно както BI пейзажът се трансформира, като преминава към данни на самообслужване, така трябва да се трансформира и управлението. Прости подходи като заключване на всички корпоративни данни няма да работят още дълго, нито пък ще работи подходът на ликвидиране на даден процес. Организациите ще започнат да изследват какво означава управление в един свят, в който анализите са на самообслужване“ – казва Табло.

2

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Социалната интелигентност е конкурентно предимство

„През 2014 г. видяхме, че организациите започват не на шега да анализират социалните данни. През 2015 г. водещите в тази насока ще започнат да се възползват от придобитите възможности. Мащабното проследяване на разговори в социалните мрежи ще позволи на фирмите да разберат, кога една тема започва да се превръща в тенденция и за какво говорят техните клиенти. Социалният анализ ще отвори врата към бързо реагираща оптимизация на продуктите“ – казва Табло.

3

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Анализите плъзват из цялата организация

„Днешният анализатор на данни може да бъде оперативен мениджър, ръководител във веригата за доставки или дори просто продавач. Нови, по-лесни за използване технологии, базирани на браузъри, отговарят директно на специализирани бизнес въпроси. Фирмите, които разпознават това като стратегическо предимство, ще започнат да подкрепят ежедневно анализаторите  с данни, инструменти и обучение, за да им помогнат да правят това, което правят“ – казва Табло.

4

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Общностите се обособяват

„Ориентирането на ИТ към потребителя вече не е теоретично. То е факт. Хората използват продукти, които им е приятно да ползват. Това се отнася и за софтуера за анализ. Организациите, чиито продукти вдъхновяват и дават повече възможности,  се радват на процъфтяващи общности. А потенциалните клиенти също ще държат на стабилността на общността зад продукта, като важно условие в пренаситените пазари“ – казва Табло.

5

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Всичко се интегрира

„През последните 10 години се наблюдава голямо количество иновации в пространството на данните, даващо като резултат смесени среди за всичко – от съхранението на данни до анализите и бизнес приложенията. Няма да има завръщане към ерата на монолитните системи. Въпреки това организациите губят търпение поради множеството входни регистрации и тромавите процедури за придвижване и управление на данните. Бързата интеграция, възприемаща прости интерфейси, ще се превърне в стандарт“ – казва Табло.

6

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Облачните анализи вече не се отнасят само за данните в облака

„През 2015 г. ще започнем да наблюдаваме първото голямо използване на облачни анализи за данни в стационарните офиси. Досега облачните анализи са били използвани предимно за данни в облачните приложения. През 2015 фирмите ще започнат да избират облака, когато той има смисъл за техния конкретен случай, а не само защото данните са там“ – казва Табло.

7

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. „Разговорите“ с данните заместват статичните резултати с таблици и графики

„Ние вече наблюдаваме епоха, в която данните са достатъчно интерактивни, за да могат да се превърнат в гръбнак за разговор. Сега онези хора, които имат аналитични инструменти, притежаващи скоростта на мисълта, могат бързо да анализират данните, да ги смесят с други данни и да ги преструктурират, за да създадат нова перспектива. И като резултат от тези разговори с данните организациите ще получат по-добри представи от техните данни“ – казва Табло.

8

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Данните и журналистиката завършват своето сливане

„Настаняването на анализа на сцената на Vox и продължаващото му изкачване към сайтове като fivethirtyeight.com ще принуди повече редакции да интегрират анализа на данни в своето онлайн присъствие. Тази тенденция ще има ефект на преливане от публичната сфера към организациите, насърчавайки фирмите, които изостават в анализите да влезнат в крак с времето“ – казва Табло.

9

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Мобилните технологии узряват

„Служителите прекарват по-малко време на бюрата си. Но това не означава, че те трябва да са по-малко информирани чрез данни. Всъщност сега те имат по-голяма нужда от данни, отколкото когато и да било. Мобилни решения за много анализи се появиха преди години и най-накрая достигаха ниво на зрялост, което означава, че мобилните работници наистина могат да правят анализи на път. А акцентът върху мобилността принуди производителите да предлагат по-естествени и интуитивни интерфейси“ – казва Табло.

10

Илюстрация: Табло Софтуер

  1. Появяват се интелигентни анализи

„Напредъкът в графичното, интуитивно моделиране означава, че бизнес потребителите могат да започнат да използват прогнозен анализ без необходимостта от широка консултация с експерти или с писане на скриптове. След като анализите на самообслужване стават все по-масови, задачи като прогнозиране и предвиждания ще бъдат все по общоприети и много по-малко болезнени“ – казва Табло.

11

Илюстрация: Табло Софтуер

 

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*