SAP надскача целите си за 2015 с оперативна печалба от 6.3 млрд. евро

SAP надскача целите си за 2015 с оперативна печалба от 6.3 млрд. евро
 • Огромен скок в новите сделки за облачни услуги и софтуер – със 103% за цялата година
 • Облачните абонаменти и регистър за поддръжка, водещ индикатор за продължителен сериозен ръст в облака, нарастват с 45%, достигайки 3.7 млрд. евро в края на годината
 • Годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО са се увеличили със 109% до 2.30 млрд. евро (2.00 млрд. евро в постоянна валута, което съответства на очакваните резултати от компанията)
 • Внедряването на SAP S/4HANA значително се разраства – броят на клиентите нараства повече от два пъти през четвъртото тримесечие, като вече са над 2700
 • Годишната оперативна печалба извън МСФО нараства с 13% до 6.35 млрд. евро (5.902 млрд. евро в постоянна валута, което надвишава прогнозите на компанията)
 • Бизнес цел до 2017 г.: до 4,0 млрд. евро приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО

SAP SE обяви своите финансови резултати за четвъртото тримесечие и за цялата година, приключила на 31 декември 2015 г.

През четвъртото тримесечие SAP показва изключително мощна еволюция в представянето си със скоростно развитие в облака и двуцифрен ръст в своя основен бизнес с лицензи. На годишна база приходите от софтуер и облачни решения извън МСФО са се увеличили с 20% или 12% в постоянна валута и надхвърлят прогнозния ръст от 8% – 10% в постоянна валута. Новите сделки за облачни абонаменти, ключовият критерий за успеха на SAP при продажбите в облака, са нараснали със 103% за цялата година до 883 млн. евро и със 75% през четвъртото тримесечие до 344 млн. евро. Годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО възлизат на 2.30 млрд. евро (2.00 млрд. евро в постоянна валута, което съответства на прогнозите на компанията от 1.95 до 2.05 млрд. евро в постоянна валута). Оперативната печалба извън МСФО е 6.35 млрд. евро (5.902 млрд. евро в постоянна валута, което надвишава очакваните резултати за годината от 5.6-5.9 млрд. евро в постоянна валута).

„Нашите резултати през 2015 г. показват, че иновационният цикъл на S/4HANA върви много успешно – каза Бил Макдермот, главен изпълнителен директор на SAP. – Завършеността на визията ни в облака отличава SAP както от утвърдените играчи, така и от доставчиците на отделни решения. Изпреварваме ги и по облачни технологии и софтуер, и по оперативни приходи, и сме твърдо уверени, че SAP ще запази своя печеливш и развиваш се бизнес и в бъдеще.“

„Впечатляващите ни резултати за 2015 г. потвърждават успеха на нашата стратегия за иновации в рамките на основния ни и облачния бизнес и бизнес мрежите, които помагат на нашите клиенти да дигитализират компаниите си – заяви Лука Мучич, финансов директор на SAP. – Ние трансформирахме нашата компания и я направихме по-икономична чрез пренасочване на инвестиции от отделни не-основни дейности към стратегическите области на растеж, което ни даде възможност да уловим огромните възможности за растеж на пазара. Това ни поставя на сигурен пътя към бъдещето, което се отрази и в увеличаването на нашите бизнес цели за 2017.“

БИЗНЕС АКЦЕНТИ ОТ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015

Внедряването на SAP S/4HANA скача повече от два пъти през четвъртото тримесечие

SAP S/4HANA е ново поколение бизнес платформа и „ядрото“, необходимо на компаниите за управление на бизнес процесите в реално време и за безпроблемното им свързване с външната екосистема с цел постигане на успешни бизнес резултати. Внедряването на SAP S/4HANA от различни клиенти продължава да се увеличава с много бързи темпове: в края на 2015 г. има над 2,700 клиенти във всички региони и индустрии, като броят им е нараснал повече от два пъти през последното тримесечие в сравнение с предходното. S/4HANA е катализатор и на по-широкото усвояване на цялото портфолио от иновации на SAP. Например, Merck внедри S/4HANA за по-бърз достъп до данни, по-добро потребителско изживяване и продуктивност чрез опростени бизнес процеси.

Управлението на човешкия капитал показва силен ръст

Клиентите все повече се насочват към SAP за управление на техния глобален човешки ресурс – както служители на постоянен трудов договор, така и служители, наети на проекта база. Броят на клиентите на SuccessFactors Employee Central – ядрото на решенията за управление на човешкия капитал (HCM) на SAP, надмина 1000 за първи път през четвъртото тримесечие. SAP печели срещу своите ключови HCM конкуренти, особено на пазари извън САЩ. Например Lufthansa избра SAP SuccessFactors. Иновациите в HCM решенията на SAP допълнително ще увеличат конкурентните предимства и пазарния дял на SAP.

Решенията за клиентска лоялност и търговия регистрираха трицифрен ръст в продажбите

SAP отчита отличен ръст при своите решения за клиентска лоялност и търговия (Cloud 4 Customer, hybris). Клиентите изграждат нов тип, по-персонализирани отношения с потребителите си, като правят връзките по-богати и по-контекстуални във всички канали. SAP е уникална, защото дава възможност на бизнеса да свърже фронт и бек офиса в реално време и да реализира електронна търговия в една цялостна верига. Новите облачни сделки за клиентска лоялност и търговия реализираха трицифрен ръст за цялата 2015 година.

Силен растеж в бизнес мрежите

SAP е водеща сила в изграждането на един „хиперсвързан“ свят. SAP Business Network Group включва Ariba, Fieldglass и Concur , осигуряващи стандартните инструменти на една богата отворена платформа и голяма екосистема от клиенти, доставчици, партньори и разработчици, които доставят все по-разрастващо се съдържание и иновации. Новите облачни сделки за бизнес мрежата са се увеличили със 187% за цялата година до 309 милиона евро.

Приблизително 2 милиона свързани компании са търгували с над 740 млрд. долара в мрежата Ariba, повече от 32 милиона крайни потребители са обработвали данни за пътувания и разходи с Concur, а клиентите са управлявали над 1,9 милиона служители, наети на проектна база, в около 130 държави с платформата Fieldglass през изминалите 12 месеца.

Регионално представяне – двуцифрен ръст на приходите от облачни услуги и софтуер във всички региони

Регионът на EMEA има отлично представяне през четвъртото тримесечие с 11% увеличение на приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО, включително значим двуцифрен ръст в софтуерните лицензи в Германия и Русия. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО в EMEA са нараснали с 53%, с много силен двуцифрен скок в новите облачни сделки.

Регионът на Северна и Южна Америка регистрира сериозен двуцифрен ръст, като приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО нарастват с 27%, включително със значителни приходи от софтуер в САЩ. Бразилия се отличи със силен двуцифрен скок в приходите от софтуер в една макро-среда, която продължава да бъде нестабилна. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО в региона на Северна и Южна Америка са нараснали с 89% с нови облачни сделки с двуцифрено увеличение.

Азиатско-Тихооокенският регион и Япония (APJ) се върна до стабилен двуцифрен ръст през четвъртото тримесечие с увеличение на приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО от 18%, включително сериозен двуцифрен скок в приходите от софтуер в Австралия и Индия. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО в региона са нараснали с 55%. Компанията регистрира изключителен растеж в новите облачни сделки, измерващ се в трицифрено число.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.

Компанията представи следната прогноза за следващата година.:

 • Въз основа на непрекъснатото сериозно развитие на облачния бизнес на SAP компанията очаква годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО за 2016 г. да бъдат в диапазона 2.95 – 3.05 млрд. евро в постоянна валута (2015: 2.30 млрд. евро). Горната граница в този диапазон представлява ръст от 33% в постоянна валута.
 • Компанията очаква годишните приходи от софтуер и облачни решения извън МСФО за 2016 г. да нараснат с  6% – 8% в постоянна валута (2015: 17.23 млрд. евро).
 • Компанията очаква годишната оперативна печалба извън МСФО за 2016 г. да бъде в рамките на 6.4 – 6.7 млрд. евро в постоянна валута (2015: 6.35 млрд. евро).

Докато за цялата 2016 година бизнес прогнозите на компанията са в постоянни валути, докладваните стойности в действителната валута се очаква да бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове, тъй като ние се развиваме прогресивно през годината.

СРЕДНОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ

С поглед отвъд 2016 г., SAP вдига своите цели и прогнози за 2017 г. с оглед както на настоящата ситуация на валутни пазари, така и на отличната инерция в бизнеса си.

Предпоставяйки, че средата със стабилен валутен курс се запази, SAP очаква годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО да бъдат в диапазона от 3.8 – 4.0 млрд. евро през 2017 г. Горната граница на този диапазон представлява 2015-2017 CAGR от 32%. Общата сума на приходите извън МСФО сега се очаква да бъде в диапазона от 23.0 – 23.5 млрд. евро през 2017 г. Прогнозите на компанията за оперативната печалба извън МСФО за 2017 г. са в диапазона от 6.7 – 7.0 млрд. евро.

SAP продължава да очаква, че бързо развиващият се облачен бизнес, заедно с ръста в приходите от поддръжка, ще донесат по-висок дял на по-предвидими приходи. Предвид настоящия ръст на приходите от софтуерни лицензи, компанията сега очаква общата стойност на приходите от облачни абонаменти и поддръжка и приходите от софтуерна поддръжка да бъдат в диапазона от 63% – 65% от общите приходи през 2017 г.

И през 2017 г. SAP продължава да очаква приходите от бързо увеличаващите се облачни абонаменти и поддръжка да бъдат близки до приходите от софтуерни лицензи и дори да ги надхвърлят през 2018 г. По това време, SAP очаква да достигне степен на развитие на своя облачен бизнес, която ще проправи път за скоростно увеличение на оперативната печалба.

На този етап компанията не адаптира своите дългосрочни цели за 2020, представени през изминалата година, които са:

 • 7.5 – 8.0 млрд. евро приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО
 • 26 – 28 млрд. евро общи приходи извън МСФО
 • 8.0 – 9.0 млрд. евро оперативна печалба извън МСФО
 • 70% – 75% дял на по-предвидими приходи (определени като сбор от приходите от облачните абонаменти & поддръжка, и приходи от софтуерна поддръжка).

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*