HR прогнозите за 2016

HR прогнозите за 2016

Януари, а и първото тримесечие на всяка година е време за прогнози от аналитиците какво да очакваме през годините. Не остана назад и областта на човешките ресурси. Ето какво можем да очакваме при тях.

Повече услуга отколкото софтуер

Тъй като все повече организации имат някакви технологии за човешки ресурси (HR), много фирми установиха, че технологията или не се използва пълноценно, или не е добре усвоена. През 2016 г. организациите ще бъдат по-склонни да купуват услуги, които подобряват възможностите на тяхната технологична инфраструктура, отколкото да купуват повече технологии. HR организациите ще се оглеждат за неща като специфични по индустрии конфигурации и най-добри практики, аналитични услуги или услуги за интеграция на данни. Практикуващите много добре разбират, че бекенд аспектите като интеграция и конфигурация влияят на работата на потребителя. В действителност, един лъскав интерфейс може да бъде безполезен, ако потребителите не са в състояние да достигнат до данните, които са им необходими, за да си вършат работата.

Повече стратегия отколкото софтуер

Софтуерът не може да замени това, което искаме да правим с него. Той не може да отгатне намеренията или визията ни. В разнообразната глобална икономика едно и също приложение за HR се използва и конфигурира по различни начини, понеже различните организации и бизнеси  се стремят да дефинират конкурентното си предимство, което привлича и задържа таланти. През 2016 г. HR-ите ще прекарват повече време за определяне на стратегии за подобряване на изживяването на служителите и кандидатите за такива. Стойността на таланта и вдъхновението на хората, както и загубите от липсата на мотивирани служители ще бъдат в челните редове на тези стратегии.

Повече самостоятелно придобит опит, а не давление на мениджъра

Съдържанието беше голяма дума през 2015 г., но който управлява контекста през 2016 г. ще премести фокуса от мениджъра към работника или служителя. Важна дискусия около ангажираността на служителите е степента, до която служителите трябва да бъдат включени в определянето на собствената им професионална съдба и всекидневната им дейност. Разбира се, основното ниво е главен проблем за бизнеса и колко риск може в крайна сметка да понесат, ако ключовите служители решат изведнъж да направят завой в кариерата си. Така че, създаването на среда, в която служителите могат да преговарят в рамките на разумното за своето професионално развитие и условията на труд, дава на служителите самостоятелен контрол върху това, което правят, за разлика от следването на ръководни директиви. Всъщност, това, което смятат мениджърите, че е добре за един служител, може да бъде по-скоро добре за тях или за администрацията, а да не е толкова ангажиращо за работника или служителя. През 2016 г. отделите по човешки ресурси ще се застъпват за работниците и служителите, които пряко участват в процеса на вземане на решения относно целите на мениджмънта, в обучението и развитието, в управлението на производителността, както и в планирането на графиците.

Възход на съюзите и асоциациите на работещите на свободна практика

Тъй като все повече и повече специалисти не са в състояние да намерят позиции на пълно работно време, броят на временните работници се е увеличил, а с това нарастват и опасенията по отношение на правата на работниците. В края на 2015 г. град Сиатъл одобри законопроект, който позволява на шофьорите на Uber и Lyft да се обединят в профсъюз. При наличието на 53 милиона работници на свободна практика в Америка е много вероятно все повече и повече специалисти да формират съюзи и сдружения, за да защитят правата си и да си гарантират до известна степен справедливи и стабилни условия на труд. Законопроектът, иницииран от град Сиатъл, дава на Uber и Lyft работниците възможност за създаване на профсъюзни политики, които да се справят с предизвикателствата, свързани с дигиталния бизнес в една все по-цифрова икономика. През 2016 ще видим да се поставя по-голям акцент върху защитата на правата за лична неприкосновеност и да се регламентират технологии от типа на Big Brother. Това може да представлява началото на дигиталните синдикати.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*