UPS-те стават зелени. Как?

UPS-те стават зелени. Как?

Бизнесът и организациите, които се нуждаят от критично захранване отдавна разчитат на традиционните генератори и запасите в батерии, но технологиите се променят. Държавните агенции, болниците, центровете за данни и бизнесът с бързо развалящи се стоки следва да обмислят използването на зелени технологии. Нови зелените технологии могат да помогнат както спестят средства и осигурят непрекъснато електрозахранване. По време на бури, недостиг на електроенергия и електроразпределителни проблеми от съществено значение е организациите да имат достатъчно мощност, за да продължат да работят.

Зелена непрекъсваемост

Използването на зелени технологии за устройствата за непрекъсваемо електрозахранване е отличен начин да се гарантира, че даден бизнес или организация ще имат захранване, без значение каква е ситуацията. Дали има земетресение, ураган, снежна буря, наводнение, нападение или спиране на захранването от страна на доставчика, организацията винаги ще има възможността да генерира и използва свое собствено захранване. Ще бъде предимство за една организация да знае, че нейните бизнес операции ще бъдат в състояние да издържат на почти всяка ситуация поради далновидността й. Бизнес инвеститорите ще бъдат доволни да знаят, че една организация се е подготвила за неизбежната загуба на захранване, независимо дали тя е в продължение на няколко минути, няколко часа или дори няколко седмици.

img-tek1

Да разчита единствено на дизелови генератори или на батерии вече не е умен вариант за бизнеса, който е загрижен за отпадането на захранването по време на бури и други инциденти. Фирмите могат да изчерпят дизела, а зарядът на батериите намалява бързо. Най-умната опция за резервно захранване е организацията да генерира и използва собствено захранване, а единственият разумен начин да се направи това е със зелена енергия.

Една от най-добрите зелени технологии, която може да се използва както за резервно, така и за основно захранване е слънчевата енергия. Бизнесът и организациите могат да избират да инсталират достатъчно слънчеви панели за захранване на целите си операции, или могат да изберат да закупят достатъчно слънчеви панели за подпомагане само на най-критичните бизнес операции.

Резервиране на резервирането

Има дори зелени непрекъсваеми токозахранващи пакети, които могат да бъдат проектирани да отговарят на индивидуалните нужди на вашия бизнес. Тези пакети имат всичко, което трябва на дадена компания, за да защити критичните си  бизнес операции, включително възможности за производство на електроенергия, съхранение и пренос. Някои от тези пакети използват само слънчева енергия, докато други комбинират слънчева енергия с вятърна. Някои включват и дизелови генератори като опция за бекъп на производството на електроенергия.

pcs100-ups--new

Някои организации могат да бъдат обаче засегнати, тъй като слънчевите панели и вятърни турбини не винаги могат да генерират мощност 24 часа на ден, поради липсата на слънчева светлина и вятър, но доставчиците на електричество знаят това. Една система за непрекъсваемо захранване ще включва изобилие от капацитет на батерии, за да поддържа в действие критичните бизнес операции на организацията при всеки сценарий, при който основното захранване отпада.

Предприятията трябва да спрат да разчитат на дизелови генератори и традиционните пакети от батерии за захранване на важни бизнес операции по време на недостиг на електроенергия, природни бедствия и други прекъсвания в захранването. Организациите трябва да се свържат с доставчик на електроенергия, за да научат повече за зелените енергийни опции, които са достъпни за използване за собствени нужди за резервиране на електрозахранването.

UPS-те ще доставят ключови елементи в зелените усилия

Системите за непрекъсваемо захранване (UPS), които използват вграден източник на съхранена енергия, като например батерии, маховик или друго устройство за доставка на чиста и достатъчна мощност по време на прекъсване на електрозахранването на електрически мрежи, са доказали своята стойност при предотвратяване на нежелан престой, загуба на данни или дори катастрофални повреди. По традиция обаче повечето от тези системи са точкови решения, предназначени за защита на индивидуален компютър, сървър, медицинско изделие, летище или фабрика. Днес се появяват нови технологии и архитектури, които могат по-ефективно да интегрират UPS системи в по-голяма енергийна инфраструктура и те да се възползват от големия размер на енергийни запаси във вече инсталирани структури по света. По-специално, тъй като зелените ИТ стават важна цел за много ИТ компании и потребители, ще нарасне търсенето на UPS системите, които могат да съответстват и разширяват съществуващата ИТ инфраструктура, съдействайки за общите зелени ИТ цели на фирмите.

Според скорошен доклад на Pike Research тези тенденции, заедно със значителния растеж в нововъзникващите икономики, ще доведат до силен растеж на сектора на UPS в следващите няколко години. Световният пазар за UPS системи се разшири от $8,2 милиарда през 2011 г. до $9,4 милиарда през 2012 г., с годишен ръст от 14% се очаква, че тази година пазарът ще нарасне до $ 13,2 милиарда.

wind-turbines17

Според специалисти появата на хибридни топологии, които автоматично превключват между различни режими на захранване, може да намали разходите за енергия с времето, без да прави компромис с качеството на захранването.

Следващо поколение UPS системи ще съчетават няколко основни характеристики, включително вграден източник за съхранение на енергия, като например батерии, маховици или сгъстен въздух, както и вериги за доставка на чиста и достатъчна мощност за периоди с продължителност от няколко секунди до няколко часа. Повечето водещи UPS системи също имат някаква форма на защита от пренапрежение или вериги за филтриране на захранването. Тези характеристики позволяват такива системи да играят по-голяма роля в цялостната интелигентна енергийна инфраструктура, което ги прави абсолютно необходими за цялостната стратегия за управление на енергията.

Регулации за UPS-те в Европейския съюз

Потреблението на електроенергия на центровете на данни в света е достигнало 3% от общото и този дял се увеличава. UPS устройствата създават едни от най-големите загуби на енергия в центровете за данни. Съответно Европейската комисия въвежда законодателство, за да се намали въздействието на UPS устройствата върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Това много вероятно ще доведе до нови разпоредби с намерение да се намали влиянието на центровете за данни върху околната среда. Процесът на разработване на Правила за категорията PEF (PEFCR), който е под по-широката директива „Изграждане на единен пазар за зелени продукти“, е напълно прозрачен за UPS фирмите и заинтересованите страни и петима производители в момента допринасят за развитието му.

След периода на оценка на PEFCR пилотната фаза ще се превърне в „набор от правила за продукти“, за да бъде използван от всички заинтересовани страни в индустрията – както в рамките на ЕС, така и в международен план – от всички, които решат да измерват екологичните показатели на UPS продуктите. Проектът на новия регламент се очаква през 2018 г., а мерките за изпълнение най-вероятно ще влезнат в сила след 2020 г.

goalПравилата PEF ще помогнат на околната среда, тъй като ще водят производителите при проектирането на по-интелигентни продукти, които използват ресурсите по-ефективно и по екологичен начин (например намаляване на консумацията на енергия, повторно използване и рециклиране на вещества и материали, когато това е възможно).

За щастие нуждата от малък екологичен отпечатък вече е оказало въздействие върху начина на създаване на UPS системи, за да предлагат по-голяма ефективност, достъпност и мащабируемост.

С цел да се отговори на бъдещите изисквания отсега, трябва да се изберат следните принципи за UPS, без да се прави компромис по отношение на наличието на захранване:

Модулност: един или повече малки преносими модули, които могат да бъдат постепенно поставяни или отстранявани от една UPS рамка за постигане на точно необходимите капацитети.

Подобрена конструкция на трансформатора, предлагаща около 5% подобрение в сравнение с предишните трансформатори, еквивалент на ниво на ефективност до 96,1% за целия спектър на натоварване.

Еко режим: Въпреки че той не е подходящ за всяко приложение, еко режимът може да предложи възможност за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност до 99%.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*