Разбиване на митовете за неоригиналните HP тонер касети

Разбиване на митовете за неоригиналните HP тонер касети

Overview

  • Brand: HP

Не се заблуждавайте от ниските цени и преувеличените твърдения за надеждност. Неоригиналните НР тонер касети не винаги спазват обещанията си. Запознайте се с фактите, за да вземете правилното решение как да похарчите бюджета, отделен за печат, и как да оптимизирате Вашите средства.

Мит: Неоригиналните НР тонер касети са точно толкова надеждни, колкото и оригиналните НР консумативи.

Факт

Ако предполагате, че неоригиналните НР тонер касети ще работят по същия начин, както и оригиналните НР консумативи на лазерните принтери на НР, помислете отново. В анкета сред потребителите на лазерните принтери на НР, Photizo Group разкрива, че 45% от хората, които използват неоригинални НР тонер касети, имат проблеми с тези консумативи. (1)

В действителност 17% от потребителите на монохромните лазерни принтери на НР и 20% от потребителите на цветните лазерни принтери на НР, които използват неоригинални НР тонер касети, са имали опит с консумативи, които дават грешки, протичат или изчерпват количеството си преждевременно.(1)

В допълнение SpencerLab доказва с тестове, че тонер касети на лазерните принтери на НР всеки път са работили безпроблемно от първия път, а от всички неоригинални НР консумативи, 53% имат някакъв проблем. На практика 28% от тях са негодни от самото начало или се изхабяват преждевременно.(2)

Мит: Неоригиналните НР тонер касети няма да повредят Вашия принтер.

Факт

Проблемите с надеждността на неоригиналните НР тонер касети могат да доведат до затруднения при печата, дори могат да повредят Вашия принтер. Според същото проучване на Photizo Group повече от 1 на 15 от потребителите на лазерни принтери НР, които използват неоригинални НР тонер касети, се оказват с повредени принтери, които се нуждаят от почистване или ремонт, а 18% от принтерите спират да функционират в резултат на проблем с консумативите.

Photizo Group установяват, че 65% от потребителите на монохромни лазерни принтери на НР, които имат проблем с неоригиналните НР тонер касети, се обръщат към компания или външни източници за помощ.(1) А това може да излезе скъпо – и то скоро.

Мит: Качеството на печат на неоригиналните НР тонер касети е съизмеримо с това на оригиналните НР консумативи.

Факт

Докато качеството на печат на неоригиналните НР тонер касети изглежда „достатъчно добро“, то често се влошава с времето и води до страници, които не са годни за използване вътре или извън компанията. В действителност Photizo Group открива, че 43% от тези потребители, които използват неоригинални НР тонер касети, имат проблем с качеството на печат. (1) Тест на SpencerLab установява, че оригиналните тонер касети на лазерните принтери НР печатат с приемливо качество при всички потребители през 95% от времето, докато средно 43% от получените страници, отпечатани с неоригинални НР консумативи, са частично или изобщо негодни за употреба. (2) Това означава повече удовлетвореност и по-малко препечатване на страници с оригиналните тонер касети на лазерните принтери НР.

HP toner cartridge Myths-2b

Мит: Неоригиналните НР тонер касети винаги Ви спестяват пари.

Факт

Неоригиналните НР тонер касети могат да Ви струват повече, отколкото си мислите. Не се заблуждавайте от ниската цена, съчетана с обещания за високо качество. Всички спестени средства със съвместимите НР тонер касети днес, могат да Ви струват по-скъпо утре. Неоригиналните НР тонер касети могат да се окажат до 20% по-скъпи от оригиналните тонер касети на лазерните принтери НР, когато се налага препечатване и когато вземете предвид проблемите с надеждността.(3)

Мит: Обемът на страниците, които могат да се отпечатат с неоригиналните НР консумативи, винаги е равен на този с оригиналните НР тонер касети.

Факт

НР се придържа към стандарти 150/IEC 19752 и 19798 за измерване на стойността при печат за страница, така че можете да се доверите на твърденията ни. Същите може да не са истина за всички неоригинални НР консумативи. Някои от доставчиците на неоригинални НР консумативи не използват обективни ISO стандарти за измерване на стойността на печат за страница, което прави твърденията им нереални.

Изследване на SpencerLab доказва, че оригиналните тонер касети на лазерните принтери НР принтират с приемливо качество при всички потребители през 95% от времето, докато средно 43% от получените страници от тестваните принтери, работещи с неоригинални НР консумативи, са частично
или изобщо негодни за употреба. Това означава по-малко препечатване и повече годни страници с оригиналните тонер касети на лазерните принтери НР.

Мит: Неоригиналните НР тонер касети са по-добри за околната среда, защото се рециклират.

Факт

Не всички от неоригиналните НР тонер касети са преработени празни НР консумативи. Не оригиналните НР тонер касети могат да бъдат ново производство. Също така повторното използване и преработването на празни НР касети не означава, че така се рециклират. Преработването рядко предпазва от това консуматива да завърши на сметището. Всъщност на основата на изследване на lпfoTгends, близо 91% от тонер касетите, продадени от преработвателни предприятия, в крайна сметка се изхвърлят.(4) По-голямата част от анкетираните преработватели не успяват да съберат собствените си продукти.(4)

НР рециклира използваните касети лесно с НР Planet Partners – световна програма за рециклиране. Ние възстановяваме материала от използваните касети, който може да се рециклира, и го превръщаме в нови продукти, включително нови НР касети.(5) С купуването на оригиналните тонер касети на лазерни принтери НР и рециклирането им чрез програмата НР Planet Paгtneгs можете да сте сигурни, че те няма да се озоват на сметището.

Неоригиналните НР касети често водят до разточителни препечатки поради ниското качество на печат. Средно 43% от проверените страници по време на тестове, разпечатани от неоригинални НР тонер касети, са недостатъчно добри или изобщо негодни за употреба.(2) Използваната хартия за разпечатването има най-голям принос за въздействието на тонер касетите върху околната среда.(6) Сравнено с неоригиналните НР касети, оригиналните тонер касети на лазерните принтери НР осигуряват превъзходно качество и надеждност, което означава по-малко препечатки и по-малко разхищение на хартия.(2)

В допълнение, от проучване на LCA: Four Elements Environmental Impact е установено, че сред всички изучавани области, оригиналните тонер касети на лазерни принтери НР имат същото или по-малко въздействие върху околната среда в сравнение с преработваните касети. Това прави оригиналните тонер касети на лазерните принтери по-разумния избор.(6)

Мит: Неоригиналните НР консумативи могат да заместят НР технологията.

Факт

Техническите спецификации на НР са патентовани и непубликувани и алтернативните консумативи не могат да ги възпроизведат с точност. Оригиналните НР консумативи се отличават с напреднала технология, предназначена да работи именно с НР принтери, тонери и хартия. Всяка НР тонер „рецепта“ е уникално формулирана да осигури отлично качество на печат и надеждност на касетите.

Без митове, само факти

За тонери, на които можете да разчитате, изборът е лесен. НР технологиите осигуряват изключителна надеждност и постоянно високо качество на печат.(2) С наследство от постижения в областта на печата и изображенията, с повече от 13,000 патента по целия свят и с удобната рециклираща програма, НР продължава да предлага иновативни решения.


1. От 2012 ЕМЕА Phatiza Graup/Lyra проучване, поръчано от НР. Резултатите са базирани на общо 1050 потребители на НР монохромни и на 1050 потребители на цветни лазерни принтери, които са използвали както оригинални, така и неоригинални НР тонер касети. Резултатите са осреднени от двете групи и са претеглени по дял от монохрамни и цветни устройства на пазарана Европа, Средния Изток и Африка. Изследването е проведено в Германия, Франция, Италия, Полша, Русия, Турция и Обединеното кралство. За повече информация посетете http://photizogroup.com/information-hub/.

2. SреncerlLаЬ 2013 изследване, поръчано от НР, сравнява оригинални тoнери на лазерни монохромни принтери НР с 8 основни марки неоригинални тонер касети, налични в Европа, Средния Изток и Африка за принтерите НР LaserJet Р2035 и Р11 02 и тонер касетите НР OSA и BSA. За повече детайли посетете http://www.spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf

3. Изчисленията на НР, на основата на осреднени резултати от изследване на SpencerLab 2013, поръчано от НР, сравняват оригинални тонери на лазерни монохромни принтери НР с 8 основни марки неоригинални тонер касети, продавани в Евроnа, Средния Изток и Африка за принтерите НР Laserjet Р2035 и Р11 02 и тонер касетите НР OSA и BSA. За повече детайли посетете http://www.spencerlab.com/reports/HP-Rella%D0%ACillty-EME%D0%90%20-201%D0%97%20p%20df. Включени са хартия, замяна на тонер касети и усилията за препечатване. Използването на страници се разпределя на 33% външни, 35% вътрешни и 32% индивидуални разходи. Процентни съотношения от платено изследване на Мercer 2012 Global. Приетата цена на НР тонери е 141 евро и 68% по-ниска покупна цена за неоригинални НР консумативи. Цени, базирани на проследяване от Соntекt за месец декември 2012. Стойностите на реалните цени, разходи и спестявания могат да варират.

4. Изследване на lnfoTrends от 2011 за рециклирането от доставчици за Западна Европа. Резултатите са базирани на интервюта с 12 преработватели и търговци. За повече детайли посетете http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/c04257198.pdf.

5. Възможността за участие в програмата варира. Събирането и рециклирането на оригиналните НР касети е понастоящем достъпна в повече от 50 страни, територии и региони в Азия, Европа и Северна и Южна Америка чрез програмата НР Plaпet Partners. За повече информация посетете http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html#.VwuiknpD0RY

6. Иэследване на Four Elements Consultiпg 2011, поръчано от НР, сравнява оригиналните черни тонер касети СВ436А и СС364А за НР LaserJet с извадка от преработени алтернативи в осем категории. За повече информация посетете www.hp.com

 

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*