Intel: Най-добрата възраст едно дете да получи своя първи компютър е между 7 и 12 години

Intel: Най-добрата възраст едно дете да получи своя първи компютър е между 7 и 12 години

Overview

46% от българските РС потребители споделят, че най-добрата възраст едно дете да получи своя първи собствен компютър е между 7 и 12 години. Тази информация е според резултатите от национално представително проучване, което беше поръчано от Intel в България по-рано през 2016 година, за да изучи отношението към употребата на компютри сред собствениците на компютри и сред родителите в частност.

NDG

Употреба на РС / лаптоп от деца

Най-добрата възраст едно дете за получаване на първия собствен компютър е между 17 и 12 години, посочват 46% от респондентите. 25% от анкетираните мислят, че подходящата възраст за това е над 12 години. Участващите в проучването, които посочват по-ранна възраст са: по-младите хора, тези с висше образование и по-високи доходи, родителите и бабите и дядовците, етническите българи, и собствениците на домашни компютри.

Типът населено място, в което живеят, както и полът на респондентите, не оказват значително влияние на мнението им.

Според отговорилите родители, баби и дядовци, компютърът предоставя на децата информация, образование и развлечение – в тази последователност.

NDG

NDG

Контрол над децата, докато използват РС / лаптоп

40% от българите биха контролирали децата си, ако те имат свой собствен компютър – 53% биха го правили (или вече го правят) постоянно, а 25% – само в случай на подозрения. Този дял се увеличава значително сред тези, които са родители или баби или дядовци (87%) и особено сред тези, които притежават компютър (91%).

Респондентите с висше образование са по-склонни да наглеждат децата си и то непрекъснато, в сравнение с хората със средно, или по-ниско образование.
Наблюдават се разлики между възрастовите групи – хората между 30 и 49 години са по-склонни да наглеждат децата си, в сравнение с другите (около 90% от тях). В рамките на тази възрастова група, хората около 30те са по-склонни да го правят постоянно, а тези между 40 и 49 годишна възраст – в случай на подозрения.

Над 92% от респондентите, които притежават домашен компютър, заявяват, че достъпът до интернет е необходим за компютъра, или лаптопа на техните деца. Над половината от тях смятат, че децата им са наясно как да се предпазват докато сърфират в интернет, защото говорят редовно за това. Това е валидно предимно за хората с висше образование.NDG

Колко пари са готови родителите / бабите или дядовците да платят за първия PC / лаптоп на своето дете / внуче

Средната подходяща цена за първия компютър на детето е около 500 лева. Сумата има положително съотношение с доходите на домакинството. Хората, които посочват по-ниска подходяща възраст за първи компютър, определят и с около 100 лева по-висока сума от останалите.

Сумата се влияе  също и от нивото на образование и възрастта. Респондентите с висше образование и тези под 49 годишна възраст, имат склонността да посочват по-висока сума от останалите.

29% от анкетираните са готови да похарчат между 500 и 700 лева за първия РС / лаптоп за своето дете. 2% от участниците в проучването са склонни да дадат 1500 лева или повече.

NDG

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*