„Сирма Ентерпрайз Системс“ пусна ново облачно решение на американския пазар

„Сирма Ентерпрайз Системс“ пусна ново облачно решение на американския пазар

„Сирма Ентерпрайз Системс“ АД обяви пускането на своето първо облачно решение – Sirma Go Digital на пазара в САЩ. То представлява цялостно решение, което позволява на компаниите да се фокусират върху управлението на основните бизнес процес, а не върху поддръжката на системите си. Потреблението и заплащането на услугата следват SaaS модел (Software as a Service – софтуер, предлаган като услуга) – клиентите заплащат месечна такса, която е за реално използване и покрива обработката, съхранението и поддръжката. Цената на услугата е изключително конкурентна и няма ограничение за броя потребители. „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Sirma Go Digital дава възможност на компаниите да сканират, мигрират данни, имплементират и конфигурират услуги, които им позволяват цифрово управление на документи. Решението е предназначено за малкия и среден бизнес, и e част от цялостната система за интелигентно управление на документи и процеси в една организация.

С помощта на Sirma Go Digital компаниите могат да организират по-добре своята информация и да модернизират бизнес процесите си, постигайки ясна възвръщаемост на инвестициите (RΟΙ – return on investments). В резултат на подобрената ефективност на работните процеси се оптимизират разходите и се подобряват оперативните резултати.

Използвайки решението, фирмите могат да направят оценка на ситуацията и да извършат предварителен разчет на разходите, свързани с дигитализирането на наличните хартиени документи. Като следваща стъпка се извършва сканиране, OCR и извличане на метаданни. Софтуерът автоматизира сканирането и работните  процеси в компанията.

Друга съществена функционалност е класифицирането на документи, организирането на пространствата и създаването на динамични папки.  Софтуерът разполага с богат набор от шаблони за документи, които може да се конфигурират по избор. От гледна точка на контрол на достъпа до информация, решението дава нива на достъп, преглед и одобряване на фирмени политики.  Важен акцент също е, че екипът на Сирма предлага интеграция на персонализирани решения, свързани със спецификата на работните процеси и операции в дадена организация.

Екипът, отговарящ за продажбите на облачните услуги на Сирма е под ръководството на Даниел Шийлс (Daniel Shiels) и е ситуиран в нов, трети офис на компанията, разположен в самото сърце на Ню Йорк – Манхатън. Офисът отваря врати в средата на ноември 2016 година. Локацията е предпочетена от търговският екип на Сирма, поради наличието на голям брой потенциални клиенти, които вече са проявили предварителен интерес към продукта. Американският екип е посветен на мисията да предлага и имплементира Sirma Go Digital за сегмента на малкия и среден бизнес в САЩ. Членовете му предлагат също консултиране и поддръжка, осигурявайки висока добавена стойност на своите клиенти на най-конкурентния и динамично развиващ се пазар в света.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*