Интелигентността ни се гради върху базов мозъчен алгоритъм

Интелигентността ни се гради върху базов мозъчен алгоритъм

Мозъците ни имат основен алгоритъм, който ни дава възможност не само да разпознаваме обикновени неща, като традиционната коледна храна, но и интелигентността да размишляваме по-широко за последиците например от изобилна реколта, както и за добро семейство и приятели.

Сравнително проста математическа логика е в основата на нашите сложни мозъчни изчисления, според д-р Джо З. Циен, невролог в Медицинския колеж на Джорджия към Университета Аугуста.

algorithms-to-live-by-brain

Циен говори за своята „Теория на свързаност“, основен принцип за това как нашите милиарди неврони се събират и строяват не само за да придобиват знания, но и за да ги обобщават и да правят изводи от тях.

„Интелигентността се отнася за справяне с несигурността и за неограничените възможности“ – казва ученият. Изглежда, че тя се включва, когато група от подобни неврони образуват различни клики (общества), за да се справят с всяко отделно основно нещо като разпознаване на храна, подслон, приятели и врагове. Групи от клики след това се съюзяват във функционални свързани мотиви или ФСМ, за да се справят с всяка възможност по отношение на всяко от тези основни неща като разширяване на разбирането, например че оризът е част от важна хранителна група, който може да е добра гарнитура към вашата семейна коледна вечеря. Колкото по-сложна е мисълта, толкова повече клики се присъединяват.

brain-design-by-cogs-and-gears

Това означава, например, че ние можем не само да разпознаем един офис стол, но и че това е офис, когато виждаме такъв, и да знаем, че столът е мястото, на което седим в офиса.

 „Вие знаете, че офисът е офис, независимо дали е у дома ви или в Белия дом“ – казва Циен по отношение на способността да концептуализираме знанията – едно от многото неща, които ни отличава от компютрите.

Циен и колегите му са документирали алгоритъма на работа в седем различни области на мозъка, свързани с такива основни неща като храна и страх при мишки и хамстери.

„За да бъде универсален принцип, той трябва да работи в много невронни вериги, така че ние избрахме седем различни зони на мозъка и изненадващо, наистина видяхме, че този принцип  работи във всички тях“ – казва той.

1408917218183455

Заплетената организация изглежда приемлива, дори е от съществено значение в човешкия мозък, който има около 86 милиарда неврона и където всеки неврон може да има десетки хиляди синапси, увеличавайки потенциалните връзки и комуникации между невроните до трилиони. На върха на привидно безкрайните връзки е реалността на безкрайните неща, които всеки един от нас може да изживее или научи.

Невролози, както и компютърни специалисти отдавна са любопитни за това как мозъкът е в състояние не само да задържи конкретна информация, като компютър, но за разлика дори от най-сложните технологии да категоризира и обобщава информацията в абстрактно знание и концепции.

„Много хора отдавна спекулират, че трябва да има основен принцип на дизайн, от който произлиза интелигентността и мозъкът еволюира, така както са универсални за всеки организъм двойната спирала на ДНК и генетичните кодове – казва Циен. – Ние предлагаме доказателства, че мозъкът може да функционира по удивително проста математическа логика.“

В основата на Теорията на свързаността на Циен е алгоритъмът n = 2i-1, който определя колко клики са необходими за ФСМ и който дава възможност на учените да прогнозират броя клики, необходими за разпознаване възможностите например за храни, по време на тестването на тяхната теория.

n е броят на невронните клики, свързани по различни възможни начини; 2 означава дали невроните в тези клики получават входен сигнал или не; i е информацията, която получават и -1 е само част от математиката, която ви дава възможност за отчитане на всички възможности, обяснява Циен.

За да тестват теорията си, те поставят електроди в областите на мозъка, така че да могат да „слушат“ отговора на невроните или на техния потенциал за действие и да проучват уникалните вълни, произтичащи от всеки.

Те са давали на животни например различни комбинации от четири различни храни, като обичайните бисквити гризачи, както и захарни гранули, ориз и мляко, и както Теорията на свързаността предсказва, учените са могли да идентифицират всички 15 различни клики, или обединения на неврони, които реагират на потенциалното разнообразие от хранителни комбинации.

Categories: Наука

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*