Next Consult показва верния път на TELUS International Europe

Next Consult показва верния път на TELUS International Europe

По 150 човека се назначават всеки месец в българските офиси на TELUS International Europe. Хората са основният ресурс на компанията и при подобни темпове на разрастване подборът на персонал и управлението на човешките ресурси са жизненоважни. Задачата се усложнява от факта, че като цяло в сферата на BPO дейността текучеството е „традиционно“.

До средата на 2015 г. в TELUS International Europe повечето документация по подбора на кадри се поддържа рутинно чрез индивидуални папки с документи. Ежедневно във фирмата постъпват 70-100 CV. За подбраните от тях кандидат се натрупват: биография, мотивационно писмо, бланка за първична оценка на кандидата (по телефон), резултати от тестове, документи от диктовки за проверка на чужд език, опис на лични впечатления на всеки интервюиращ и др. Всичко това се „складира“ в папка – по една за всеки човек.

Ежемесечно се натрупват по 200 нови папки с листове, разказва Жулиен Марсенак, мениджър на TELUS International Europe. Търсенето на папката за конкретен служител в този океан от хартия става все по-трудно. Губи се време, увеличава се рискът от недоразумения.

В допълнение към това рутинните ревюта на работата на служителите, които би трябвало да се случват на всеки 6 месеца, се бавят заради процесите по печатене, писмено попълване, въвеждане на ръка на попълнените данни.

Едно от последствията от това е невъзможността на отдела по човешки ресурси да работи ефективно за превенция на риска от напускане на служител.

 julien_marsenak

Решението: електронни „папки“ и пълна видимост

„Имахме нужда от партньор, който да ни посочи верния път“, споделя Жулиен Марсенак. Фирмата вече работи със Salesforce и се обръща към вендора за помощ. „Те ни посочиха локалния доказан партньор – Некст Консулт“. 

 stefaniya_duncheva

Резултатът: видимост над всичко по всяко време

Външните канали за набиране на кадри – сайтовете за работа – са интегрирани със Salesforce. Така подаваните CV-та постъпват директно в нея, без дублиране.

Търсенето на даден кандидат става бързо и лесно като в Google: мениджърите вписват  критериите и веднага получават списък с кандидати, отговарящи на изискванията. Справката става за секунди. Облечкава се намирането на човек със специфични умения. Става възможно и многофакторното търсене, обяснява Стефания Дунчева, старши HR мениджър в компанията. „Всяка нова позиция във фирмата може да се попълни веднага“.

Елиминира се рискът от разминавания на данни.

На спешните ситуации може да се реагира веднага. При освобождаване на позиция, която трябва да бъде попълнена бързо, мениджърите могат веднага да „видят“ всички налични кандидати за работа и веднага да наемат човек.

telus_2

Става възможно срочно да се провеждат регулярните „ревюта“ за оценка на работата на служителите. Още през февруари 2016 г. 90% от ревютата са приключени в срок – общо 150. Това се отразява пряко на бонусната система в компанията.

Наред с това отделът вече може да се съсредоточи върху една от същинските си работи – да се грижи за кариерното развитие на хората: да създава програми за кариерно развитие, обучения, усъвършенстване на служителите с висок потенциал.

Чрез Salesforce рискът от напускане се владее много по-добре. На база вече „видимите“ данни за представянето на всеки служител и неговото поведение отделът по ЧР може да направи „диагностика“ за спаднала мотивация и да предприеме проучване веднага, преди да се стигне до подаването на молби за напускане.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*