Алтерко вече се търгува на Българска фондова борса

Алтерко вече се търгува на Българска фондова борса

Днес ръководствата на Алтерко АД и Българска фондова борса-София тържествено дадоха началото на търговията с акции на дружеството. Размерът на емисията е 1 500 000 лева и съответства на броя акции, като всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на Алтерко се търгуват под борсов код А4L.

Алтерко е българско холдингово дружество, което предоставя мобилни услуги с висока добавена стойност в над 15 страни от Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 специалисти в офисите й България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Алтерко планира с набраните средства от първичното публично предлагане да продължи да инвестира основно в разработване на иновационни продукти и услуги.

„ИТ индустрията е един от секторите, които се развиват най-динамично и са сред двигателите на икономическия растеж на страната ни. Борсата активно подпомага този процес и листването на Алтерко в този момент потвърждава, че усилията, които полагаме са в правилната посока. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в технологични иновации и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора.“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

IPO-то на Алтерко е второто на ИТ компания за близо година, след като почти по същото време през 2015 г. успешно IPO на Българска фондова борса реализира софтуерния разработчик Сирма Груп Холдинг.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*