Приложение, разработено от dWare, заработи на всички обекти на Лукойл днес

Приложение, разработено от dWare, заработи на всички обекти на Лукойл днес

Overview

Приложението „Графици и бонуси на служители“ е разработено специално за веригата бензиностанции. То обхваща дейностите, свързани с управлението на работните графици на персонала по обектите – разпределението на работните смени по дни, отсъствията и причините за тях, както и изчисляването на бонуси, съобразно реализираните продажби на горива и стоки и приноса на всеки отделен служител на база отработените му часове.

Приложението има връзка със системата за работни заплати и дава възможност за изготвяне на справки в централата на Лукойл, с помощта на които управлението на човешките ресурси ще бъде по-ефективно и успешно, а служителите ще са обективно оценявани.

Разработката е дело на екип 1 на dWare и с нея компанията започна 28-мата година от историята си.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*