Разходите за информационна сигурност ще ударят $101 милиарда към 2020

Разходите за информационна сигурност ще ударят $101 милиарда към 2020

Световните приходи за сигурността, свързани с хардуер, софтуер и услуги, ще нарасне от $73,7 милиарда през 2016 г. до $101,6 милиарда през 2020 г., според нови изследвания на International Data Corp. (IDC). Това представлява годишен ръст от 8%, което е над два пъти повече от общия ръст на ИТ разходите през прогнозния период от пет години.

Според IDC ситуацията със сигурността днес е такава, че предприятията се страхуват да не станат жертви на следващата голяма кибер атака или кибер изнудване. В резултат на това сигурността се следи изкъсо от бордовете на директорите, които настояват бюджетите за сигурност да се използват разумно и решенията да работят при максимална ефективност.

Отраслите, които правят най-големите инвестиции в решения за сигурност през 2016 г., ще бъдат банките, последвани от дискретното производство, правителствата и процесното производство . На тези четири индустрии ще се падат 37% от световните приходи за сигурност тази година и ще останат най-големите индустрии по отношение на общите разходи в целия прогнозен петгодишен период, според IDC.

Отраслите, които ще имат най-бърз растеж по отношение на инвестициите в сигурност ще бъдат здравеопазването, телекомуникациите, комуналните услуги, държавната/местната власт, както и финансовите и инвестиционните услуги. Всеки един от тези отрасли ще има годишен ръст над 9% през прогнозния период.

technology-security-business-circuits

Най-голямата категория инвестиции ще бъдат услуги, свързани със сигурността, които ще представляват близо 45% от всички разходи за сигурност в световен мащаб през 2016 г., се казва в доклада. Най-големият сегмент, управлявани услуги за сигурност, се очаква да генерира приходи от $13 милиарда през тази година.


 

4 топ заплахи към сигурността през 2017 г.

Социалното инженерство или парола срещу шоколад


Софтуерът за сигурност ще бъде втората най-голямата категория тази година, като софтуерът за сигурност в крайна точка, за управление на идентичността и достъпа, и за управление на сигурността и уязвимостта ще има над 75% дял от приходите в категорията. Приходите от хардуер за сигурност ще достигнат $14 млрд. през 2016 г., като водещи са системите за унифицирано управление на заплахи.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*