Информационната система за публичните вземания и разплащания 6 месеца по-късно

Информационната система за публичните вземания и разплащания 6 месеца по-късно

Overview

На 22.08.2016 г. стартира работата на Информационната система „Уведомление РМС 593“, разработена от българската софтуерна компания dWare.

Не е трудно да се пресметне по данните на МФ, че нещата към днешна дата изглеждат така –  за  първите 6 месеца през системата са минали над 140 хиляди уведомления с искане за проверка на наличие или липса на просрочени публични задължения към приходните администрации, над 4000 са регистрираните разпоредители с бюджетни средства, над 6000 са упълномощените лица от разпоредители с бюджетни средства, а общият брой потребители със сигурност надвишава 7000. На държавата вече са необходими само 60 секунди, за да вземе решение по дадено уведомление за плащане.

Обемът разплащания на бюджета към бизнеса достига над 15 млрд. лв. От миналите през системата уведомления над 18 хиляди са с  установени просрочени публични задължения на получателя, което означава моментално събиране на просрочените задължения от държавата.

Системата има разработена функционалност, даваща възможност за проверка на задълженията към общинските администрации.

ИС „РМС 593”, разработена от dWare Ltd по поръчка на МФ със съдействие на експерти на МФ, НАП и АМ, работи вече 6 месеца без нито едно прекъсване!

За системата:

„С цел повишаване на събираемостта на публичните вземания и за намаляването на разходите за тяхното събиране чрез електронен обмен на информация, правителството прие Решение на МС № 593 от 20 юли 2016 година и промени условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори“, се казва на сайта на МФ.

„РМС № 593/20.07.2016 г. е мярка, с която ефективно се защитава фискалната позиция и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, събирани от двете приходни агенции – Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ). Чрез тази мярка плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет (министерства, агенции, общини и др.), които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП и АМ, че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива – че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

С изграждането на едноименната информационна система държавата предоставя инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика незабавно разплащане с бенефициентите, които нямат задължения към НАП и АМ.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*