Терапевтичен център се бори със зависимостите сред пълнолетните хора в България

Терапевтичен център се бори със зависимостите сред пълнолетните хора в България

Overview

Жива“ е рехабилитационен център от резидентен тип, в който се лекуват хора със зависимости към алкохол, наркотици, медикаменти и хазарт. От 2013 г. той предлага разумна и качествено нова алтернатива на познатите методи за лечение на зависимости в страната.

Центърът е създал програмата „Приемане“, която комбинира най-ефективните методи за справяне със зависимостите, позовавайки се на европейски опит, доказал полезността си от години сред хиляди пациенти, като разполага и с образователна литература, разработена за  дейността си.

Програмата е свързана с пълно откъсване от познатата за зависимия среда, като предлага 24 часово наблюдение и работа със специалисти. Пациентите получават медицинска грижа от специалист по вътрешни болести, психиатър, психолози, консултанти с личен опит и групи със завършили програмата на Центъра.

„Жива“ разполага с уютна леглова база, помещения за дневни занятия, индивидуални и групови терапии, библиотека и предлага планово хранене по тристепенно меню,  време за почивка и културни мероприятия.

Терапевтичен център „Жива“ има специализиран подход за работа с близките и роднините на зависимите. През целия период на терапия, специалистите помагат на семействата с ценни насоки за общуване с техния близък, които да помогнат на лечението и да предотвратят връщането към употреба след напускане на програмата, като са задължителни и посещенията на месечни Групи за семействата. Резидентите получават полезни насоки за  реинтеграцията им в обществото, а след завършването на програмата, екипът продължава да поддържа връзка с тях и да им оказва т.нар. последващи грижи.

„Успехът в лечението на зависимост е в общата екипна работа на нашите специалисти и близките на зависимия. От ключово значение е всяка от двете страни да поеме своята отговорност“ – поясняват представители на Център „Жива“, „Ние вярваме, че всеки може да се върне към нормален живот, без употреба, ако близките и пациента се доверят напълно и следват нашата програма“.

Лечение на алкохолизъм

Алкохолизмът е изключително сериозно заболяване, което се отразява както на здравето, така и на взаимоотношенията на зависимия, разрушавайки социалния и личния му живот. Лечението на алкохолизъм в Център „Жива“ включва физическа и психологическа терапия на няколко етапа: детоксификация, приемане на проблема и желание за справяне с него в рехабилитационната програма, както и процес на ресоциализация чрез участие в Сбирки за Последващи грижи на успешно завършилите програмата.

Лечение на наркомания

В Център „Жива“ вярват, че наркоманията може да бъде успешно въведена в ремисия при правилно организиран лечебен процес, с участието на специалисти. Етапите на лечение включват отделяне от средата, търсене на лична мотивация (спиране употребата на наркотици завинаги), дезинтоксикация (изчистване на организма) и преодоляване на абстиненцията (справяне с всички симптоми, които се появяват след пълното премахване на наркотичните вещества от организма), психологически похвати за справяне с емоциите, водещи до желание за употреба. Екипът на Център „Жива“ през цялото време оказва необходимата подкрепа на зависимия, по време на престоя му в центъра, както и след това.

 

Categories: Събития

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*