Сирма Груп Холдинг оповести своите консолидирани резултати към 31.12.2018

Сирма Груп Холдинг оповести своите консолидирани резултати към 31.12.2018

На 28.02.2019 Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани отчети към 31.12.2018. Постигнатите резултати от Групата отговаря са набелязаните цели в оповестената Стратегия за развитие на Сирма до 2022.

Приходите на групата отбелязват ръст от 17.42% на годишна база, като нарастват от BGN 52 милиона на BGN 61 милиона. Приходите от продажби на продукти нарастват силно, с 88% до BGN 21.5 милиона, докато приходите от продажби на услуги отбелязват спад с 7.68% до BGN 37 милиона.

EBIT нараства с 22% и достигна BGN 9.8 милиона. Нетната печалба на Холдинга се увеличава с 35% на годишна база, като достига BGN 8.3 милиона.

Приходите от България, през годината са 50%, или BGN 30.6 милиона. Износът на продукти и услуги е отговорен за останалите 50% от приходите от продажби. Основни пазари са континентална Европа с BGN 20.4 милиона, Северна Америка с BGN 11.5 милиона и Великобритания с BGN 8.7 милиона.

Няма промяна през четвъртото тримесечие на основните акционери на Сирма Груп, като се запазва и процента на свободно търгуемите акции на 61% от края на третото тримесечие. 48 корпоративни инвеститора държат 10 747 462 акции на дружеството или 18.11% от капитала, докато 993 физически лица държат 49 613 056 акции на дружеството или 81.89%. Общият брой на акционерите нараства с 24 през третото тримесечие на 2018 година.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*