Сирма Груп Холдинг оповестява своите междинни консолидирани финансови отчети за периода приключващ на 31.12.2019

Сирма Груп Холдинг оповестява своите междинни консолидирани финансови отчети за периода приключващ на 31.12.2019

 

Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани финансови отчети за периода приключващ на 31.12.2019. Оповестените резултати и коефициенти са в съответствие с препоръките на Българска Фондова Борса, София и могат да бъдат разгледани в подробности в секцията за Инвеститори на корпоративния сайт.

 

Приходите през 2019 година достигнаха BGN 61,454 милиона (EUR 31,421 милиона) като отбелязват ръст от 4,47% на годишна база с EBITDA от BGN 10,450 милиона (EUR 5,343 милиона) и Нетна печалба от BGN 4,259 милиона (EUR 2,178 милиона).

 

Приходите бяха постигнати благодарение на продажби в 55 държави по света. Водещите пазари на Сирма Груп през 2019 година бяха България с BGN 23,086 милиона (EUR 11,804 милиона) или 37,57% от продажбите, САЩ с BGN 11,926 милиона (EUR 6,098 милиона) или 19,41% от продажбите и Великобритания с BGN 11,626 милиона (EUR 5,944 милиона) или 18,92% от продажбите. Приходите от Европа и Северна Америка възлизат на 99,07% от общите приходи.

 

Основните източници на приходи бяха продажбите на “Софтуерни продукти” възлизащи на BGN 19,463 милиона (EUR 9,951 милиона) или 32% от общите приходи и приходите от “ИТ услуги”, възлизащи на BGN 39,442 милиона (EUR 20,166 милиона) или 64% от общите приходи.

 

Сирма Груп Холдинг АД е най-голямата публична ИТ компания в България. Нейната история започва през 1992 година с фокус върху Изкуствения интелект, ИТ услугите и развитието на софтуер. Дружеството е публично от 2015 година, когато негови акции бяха допуснати за търговия на БФБ, София. Днес Групата е с над 400 служителя и дъщерни дружества в САЩ, Великобритания и Бразилия и продажби в 55 държави по целия свят.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*