Патрик Шмид, Cisco: Доверието е най-голямата бариера при инфраструктурата като услуга

Патрик Шмид, Cisco: Доверието е най-голямата бариера при инфраструктурата като услуга

Overview

Основните тенденции, които движат бурното развитие на ИКТ в момента, са облачните технологии, мобилността и видеото, това споделиха представители от Cisco по време на конференцията Cisco Connect 2013, която мрежовият гигант проведе в края на май в Дубровник, Хърватия. Тези три мега тенденции могат да бъдат допълнени от още няколко, които остават по-скоро скрити за крайния потребител, но са ключови за бизнесите. Това са неща като ИТ сигурността, виртуализацията, софтуерно дефинираните мрежи, BYOD (bring your own device), „интернет на нещата“.

Софтуерно дефинираните мрежи (SDN – software-defined networking) е подход за изграждане на компютърни мрежи, при който нивото на управление е отделено от мрежовите устройства и се реализира софтуерно. Ключовите принципи на SDN са разделянето на процесите за предаване и управление на данните, централизираното управление и виртуализирането на физическите мрежови ресурси. Целта е да се позволи по-бързо реагиране на промени и флуктуации, свързани с огромното количество информация, което се генерира ежедневно – тенденция, наречена big data, която според специалисти ще става все по-осезаема и според някои може да се окаже сериозна спънка за компаниите, които не са оценили правилно влиянието й върху своя бизнес. Софтуерно дефинираната мрежа позволява на мрежовия администратор да оформя трафика чрез централизирани инструменти за контрол, без да му се налага да конфигурира поотделно различните елементи, от които е съставена мрежата.

BYOD е фирмена политика, при която на работещите в дадена компания се позволява да носят и използват свои устройства, като лаптопи, таблети и смартфони на работа и да ги използват за достъп до корпоративната мрежа и за вършене на служебните си задължения. Тази тенденция често влиза в разрез със строгите изисквания по отношение на много организации. И в това няма нищо странно. BYOD означава, че системните администратори трябва да осигурят безпроблемната работа на устройства, базирани на най-различни операционни системи и най-вече това да става без риск за чувствителната бизнес информация, която компанията съхранява.

„Интернет на нещата“ е концепция, която предполага, че в бъдеще на практика всички предмети наоколо ще могат да се свързват безжично с интернет и да обменят данни помежду си. Днес средностатистическият човек притежава едва няколко вещи, които са свързани с Мрежата. Занапред това ще бъдат не само смартфони и таблети, като според Европейската комисия тази бройка ще нарасне до 7 през 2015-та, а общият брой на свързаните неща през 2020 г. според Cisco ще е над 50 млрд.

За да могат данните на бъдещето да бъдат съхранявани и използвани по ценово ефективен начин е необходим нов подход към ИТ. Това споделя Патрик Шмид, директор продажби на продуктите за центрове за данни в Cisco за Централна Европа. Според закона на Меткалф полезността на една мрежа е пропорционална на квадрата на потребителите в нея, а в „сърцето“ на всяка една компютърна мрежа стои център за обработка на данни. Огромният информационен ръст поставя нови предизвикателства пред дейта центровете, които не просто трябва да се справят с по-голямо количество информация, но и да могат да отсяват важните данни от най-различни източници. Шмид сподели своите виждания за големите данни и основните тенденции при изграждането на центрове за данни за читателите на Твоите технологии.

Коя е основната тенденция в момента при изграждането на центрове за данни в Югоизточна Европа?

На първо място виждаме много иновации, идващи от доставчиците на услуги в региона, които прехвърлят някои от своите core приложения в клауд среда. Това са например различни контролни системи или billing системи. Т.е става дума за самото сърце на бизнеса на тези организации. В крайна сметка прехвърлянето на подобни системи някъде в облака представлява сериозна иновация.

Мисля обаче, че е необходим допълнителен прогрес в областта на клауд предложенията и клауд услугите, достъпни в момента на широкия пазар. При инфраструктурата като услуга (infrastructure as a service – IaaS) например в региона на Югоизточна Европа виждаме по-малко предложения, отколкото в други пазари. Предполагам, че през следващите 18 месеца ще видим обогатяване на предложенията както от страна на доставчиците на услуги, така и от системните интегратори.

Как виждате бъдещето, имайки предвид по-малкия размер на компаниите в региона? Дали те ще залагат на собствени центрове за данни, или ще разчитат на външни доставчици за необходимите им услуги?

От една страна, много от малките компании няма да разполагат с необходимите бюджети и работна сила, за да поддържат по професионален начин едно такова съоръжение. Както от гледна точка на сигурността, така и що се отнася до инфраструктурата и дори уменията на персонала.

От друга страна обаче, е налице бариера пред компаниите, желаещи да се възползват от IaaS модела. Тази бариера касае доверието между организациите. Малките бизнеси обикновено работят с местни търговци и системни интегратори – по-малки компании, между които доверието е по-високо. IaaS предложенията обикновено идват от големи компании, които могат да не са локализирани в съответния регион. Т.е. ако реша да дам данните си някъде, то трябва да вярвам на този партньор. Този въпрос обаче в крайна сметка не засяга само Югоизточна Европа. Пропастта в доверието между локалите взаимоотношения и клауд предложенията може да се каже, че съществува навсякъде и е едно от предизвикателствата на ИТ пазара.

Защо клауд компютингът и виртуализацията биват представяни като отделни тенденции, при положение че виртуализацията е една от основните технологии, стоящи зад клауд решенията?

Със сигурност виртуализацията е част от облака и дори нещо повече – тя е от онези технологии, стоящи в основата на самото му съществуване. Когато говорим за клауд обаче повече става дума за модел на внедряване на пакет от технологии.

Ние в Cisco вярваме, че бъдещето ще е „свят на много облаци“ – т.е. всяко приложение ще върви със съответната цена и рисков профил и самите приложения ще водят след себе си съответните облачни решения. Смятаме, че бъдещите клиенти ще гледат предимно цената и риска, тъй като самите клауд технологии, стоящи на заден фон, ще се различават. Например за Microsoft Exchange е логично да се заключи, че работи най-добре върху Microsoft-ски облачни технологии. Докато SAP е тестван и сертифициран за платформата на IBM.

Целта на Cisco на фона на всичко казано дотук е да даде на клиентите си избор. В момента продуктите ни поддържат четири различни облачни архитектури – VMware, Microsoft, нашата собствена облачна платформа, както и решения с отворен код.

Какво ще кажете за тенденцията сървъри да бъдат изграждани с ARM процесори?

Мисля, че „зеленото“ ИТ и спестяването на енергия ще продължават да бъдат много важна тенденция. И тук са на лице няколко подхода за оптимизиране на електропотреблението на центъра за данни. Според оператора British Telecom например използването на Cisco UCS сървъри ще доведе за двегодишен период до спестяване на толкова енергия, че самите спестявания ще са повече от цената на хардуера. Т.е. той се изплаща само благодарение на това свое качество. Тук искам да подчертая, че не става дума само за процесора, а става дума за много повече. Цялата UCS система е изградена с 30 на сто по-малко активни компоненти, отколкото останалите конкурентни предложения. Това означава не само спестяване на енергия, но и по-малко неща за конфигуриране.

По какъв начин големите данни (big data) влияят на центровете за данни?

Големите данни са модерен термин, чийто ред дойде след появата на друг подобен – облака. Смисълът, който се крие зад големите данни е следният – при цените и разходите за сегашните центрове за данни, при развитието на интернет и при очаквания ръст сред мобилните устройства в бъдеще информацията няма да може да бъде транспортирана и съхранявана по ценово ефективен начин. Другият проблем на големите данни не касае техния обем, а въпроса какво да правим с тях. Точно заради информационния ръст се очаква BI (Business intelligence) пазарът да нарасне с една четвърт само за няколко години, което ще го направи най-бързо развиващия се сегмент в софтуерния бизнес. Всичко това налага промяна на ролята, която изпълнява ИТ в компанията. ИТ вече няма да е нещо, което просто се финансира защото е необходимо. Анализите и бизнес заключенията, които може да се продуцират благодарение на ИТ технологиите, ще играят ключова бизнес роля както никога досега.

Ние в Cisco вярваме, че е необходима нова ИТ философия, така че огромните обеми от данни да могат да се остойностяват. Мрежовите технологии ще са в центъра й, тъй като данните трябва да бъдат интерпретирани, филтрирани и транспортирани.

Смятате ли, че другият модернизъм – облакът, променя традиционното разбиране за център за данни? Сега на практика една компания може да разполага с няколко машини, разположени на различни места, които да работят като едно цяло.

Опредлено. UCS блейдовете идват със софтуер за управление (UCS Manager), за който наскоро представихме концепцията „manager of manager“, която означава, че вече могат да се създават виртуални сървъри, които да се стартират там, където са необходими. Например, ако даден блейд аварира в някой център за данни, абсолютно идентичен (от хардуерна гледна точка) може да бъде стартиран веднага някъде другаде. Смятаме, че това ни приближава с още една стъпка към концепцията за напълно виртуализиран център за данни.

Виртуализирането на центъра за данни ще го направи ли по-достъпен и по-евтин?

Мисля, че точно това е причината, поради която полагаме усилия в тази насока. Следващите мотиватори в класацията са достъпността (availability) и понижаването на риска.

Виртуализирането на хардуера и осигуряването на възможността той да бъде провизиран между различните центрове за данни означава ръст при достъпността. Същевременно софтуерните лицензи, които често се обвързват с хардуерната дефиниция на сървъра, означават, че при неговото „транспортиране“ не са необходими модификации в тази насока. Стартирането на една виртуална машина става минимална част от времето, което би било нужно за преместването и стартирането на традиционен сървър.

Ценовата ефективност може да бъде онагледена със следния пример: ако имаме дефиниран профил на хардуерен уеб сървър, то той може с един клик да бъде стартиран върху дадена блейд машина. По подобен начин обаче за кратко време това може да бъде направено и за десет уеб сървъра. Благодарение на възможностите за автоматизация UCS решенията могат да намаляват оперативните разходи с около една трета.

 

Categories: Интервю

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*