dWare внедрява счетоводната си система Конто 66 в Съюза на българските автомобилисти

dWare внедрява счетоводната си система Конто 66 в Съюза на българските автомобилисти

Overview

През празничния декември софтуерната компания dWare подписа договор за внедряване на новата си счетоводна система Конто 66 в Съюза на българските автомобилисти. Системата е част от системата за управление на бизнеса Бизнес Процесор, разработвана и развивана от dWare.

Конто 66 позволява изграждане на централизирани счетоводства през Интернет или друга мрежова среда без да са необходими реални инсталации на компютрите в отдалечените обекти. Системата осигурява пълен контрол в реално време на цялата отчетност на всички структурни единици и безпроблемното обхваща стотици хиляди документи. След въвеждането на всяко счетоводно записване, цялата информация от всички поделения ще бъде налична в централната база данни и извеждането на различните отчети ще става без допълнителни дейности по събиране и обобщаване.

Системата обхваща цялата организация на Съюза на българските автомобилисти – три централни управления и повече от 45 поделения в страната. Реалната експлоатация на Конто 66 ще стартира на 1.01.2016 г. В рамките на няколко дни бяха обучени повече от 50 служители в три учебни центъра на dWare – София, Пловдив и Варна.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*