Atos купи Unify за 590 млн. евро

Atos купи Unify за 590 млн. евро

Международната компания за дигитални технологии Atos обяви, че е завършила придобиването на третия по големина лидер в света за комуникационен софтуер и услуги – Unify, с годишни приходи от €1.2 млрд. В резултат на сделката се създават уникални интегрирани комуникации, които ще ускорят дигиталната трансформация и бизнес развитието на клиентите на Atos.

Сделката е одобрена от профсъюзите, регулаторните органи и антитръстовите организации в Европейския съюз, САЩ, Русия и Бразилия. За да придобие 100% от Unify Atos плати в брой €366 милиона, като използва средства от оборотния си капитал. Нетният дълг на Unify е €48 млн. при приключване на сделката, а пенсионният й дефицит – €176 млн. Така цялостната стойност на Unify възлиза на €590 милиона.

В допълнение, за да се генерират очакваните икономии от разходи до 2017 г. (130 млн. евро на годишна база), Unify ще завърши своя план за преструктуриране на стойност €267 милиона. Компанията ще започне, както е планирано, и ново преструктуриране за €103 милиона. И двата плана съответно са финансирани от The Gores Group и Siemens.

Считано от 1 февруари 2016 г. направлението Услуги на Unify (с около €0,4 млрд. годишни приходи) ще бъде интегрирано в сектор „Управлявани услуги“ на Atos.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*