Нараства търсенето на вертикални бизнес софтуерни решения през 2016 година

Нараства търсенето на вертикални бизнес софтуерни решения през 2016 година

Overview

Новите европрограми парадоксално оказват забавящ ефект при проектите за внедряване на корпоративен софтуер. Ръстът в „облачните“ инсталации и интеграцията с Internet of Things ще са другите движещи сили при системите за управление на бизнеса през новата година.

През 2016 г. сегментът на бизнес софтуера ще претърпи редица важни промени под влиянието на технологични иновации и икономически промени, сочи прогноза на една от първите български фирми в този бранш Тим ВИЖЪН България. Навлизането на нови типове технологии като „Интернет на нещата“ (Internet of Things), установяването на по-стари като „облачните“ (cloud) решения и мобилните приложения ще се отразяват на развитието на бранша, новите европейски програми също ще окажат влияние, но противно на очакванията то невинаги ще е позитивно, а предприятията все по-усилено ще търсят вертикални софтуерни решения, съобразени със спецификите на техните браншове. По-долу можете да прочетете някои от най-значимите тенденции, които според очакванията на Тим ВИЖЪН България ще движат сектора през следващите месеци.

Нараства търсенето на вертикални решения

Със съзряването на пазара на бизнес софтуер предприятията от различни браншове като дистрибуторския, финансовия и др. все по-често искат от консултантите по внедряване на ERP (Enterprise Resource Planning) системи да им предложат решение, съобразено в много по-голяма степен със спецификите на техния сегмент. Същевременно някои внедрители натрупаха сериозна експертиза в различни икономически браншове и днес това се изразява в появата на все по-комплексни вертикални решения. Очаква се ръст във внедряванията на такива системи.

Забавяне заради европрограмите

Новата европейска програма за финансиране „Иновации и конкурентоспособност“ се очаква с голям интерес от редица предприятия. Вместо да стимулира софтуерния бизнес обаче, до този момент тя парадоксално оказва забавящ ефект при много проекти. Причината е, че голям брой мениджъри предпочитат да изчакат новите процедури, по които могат да финансират проектите си, вместо да ги стартират преди това със собствени средства.

Ръст в търсенето на „облачни“ решения

Въпреки че повечето предприятия (95% от клиентите на Тим ВИЖЪН България) все още използват on-premise решения, все повече компании правят запитвания за „облачни“ решения. Много от фирмите, които вече са внедрили ERP система на собствени сървъри, очакват да се изчерпи техният живот, за да мигрират към cloud версия. Увеличава се и броят на предприятията, при които още първото закупено ERP решение е в „облака“. Всичко това подхранва прогнозите за ръст на cloud бизнес софтуера през тази година.

Интеграция с Internet of Things

Един нов технологичен сегмент, който ще окаже сериозно влияние на развитието на системите за управление на бизнеса, е т.нар. „Интернет на нещата“ (IoT – Internet of Things). Все повече устройства в офисите, производствените предприятия и превозните средства ще бъдат свързани с интернет през следващите години, което ще предостави на разработчиците и внедрителите на бизнес софтуер нови възможности за управление и оптимизиране на процесите. През тази и следващите години този процес ще засегне почти всички аспекти от работата на предприятията – от управлението на доставките и наличностите, през контролирането на производствените машини, до точката на продажба (point of sale), маркетинга, контрола на достъпа и др.

Все по-достъпни решения за малкия бизнес

Ако преди десет – петнадесет години ERP системите бяха запазена територия за големите и средни предприятия, днес този тип софтуер все по-често се внедрява и в малки фирми. Причините за това, според екипа на Тим ВИЖЪН България, са няколко – от по-широкото навлизане на гъвкави „облачни“ решения, които са ценово достъпни, през появата на версии, оптимизирани за малкия бизнес, до промяната в нагласите сред редица стартиращи и други малки фирми. Много от тях вече оценяват системите за управление на бизнеса като инструмент, който може да обезпечи по-бързото разширяване на бизнеса им и са готови да инвестират в такова решение.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*