Десетте основни грижи на ИТ директорите през 2016

Десетте основни грижи на ИТ директорите през 2016

Кои са най-важните въпроси за ИТ лидерите, които да си зададат през 2016? „Обществото за управление на информацията“ е анкетирало 785 организации, за да ги открие и включи в своето изследване „ИТ тенденции през 2016“. Ето кои са първите 10.

1. Съгласуване на ИТ с бизнеса

Проучването показва, че съгласуването на ИТ с бизнеса остава траен проблем, който се дължи на динамичната промяна на естеството на бизнеса и трудностите, които ИТ организациите имат при отразяването на тези промени. С други думи, едно ИТ нещо успява да отговори на текущите бизнес нужди, но друго не, твърди проучването.

At meeting

2. Сигурност и защита на частните данни

Сигурността и защитата на личните (частните) данни са били винаги в 10-те  основни проблема за ИТ директорите вече повече от десетилетие в годишните проучвания на ИТ тенденциите на Обществото за управление на информацията, като миналата година са се придвижили в топ 5 в класацията. Почти една трета (32%) от участниците в проучването са избрали сигурността/безопасността на личните и фирмените данни като основен проблем за ИТ за 2016.

business

3. Скоростта на предоставяне на ИТ и времето до пазарна реализация

Това не е изненадващо, като се има предвид, че ИТ е част от почти всеки бизнес процес и продукт. ИТ времето за достигане до пазара може значително да повлияе на приходите на организацията, пазарния дял, привличането и задържането на клиенти, удовлетвореността на служителите и лоялността им, имиджа на марката, маржовете на печалба и т.н., се подчертава в изследването.

ITMeeting

4. Иновации

Това бе един от най-силните призиви за действие към ИТ директорите през изминалата година. Проучването обяснява, че когато са успешни, иновациите имат способността да водят до ръст на приходите, както и до намаляване на разходите. В действителност иновациите могат да помогнат на почти всички други проблеми в ИТ управлението.

Businesswoman Working at a Computer

5. Производителност и ефективност на бизнеса

Проучването отбелязва, че относителното значение на този въпрос е спаднало малко през последните четири години, може би понеже организациите са започнали да се концентрират върху други въпроси, или просто, защото вече правим повече с по-малко. И все пак, производителността е и ще продължи да бъде важен приоритет за фирмите.

Business people talking in office

6. Предлагането на стойност на бизнеса

Това е добра новина, която потвърждава, че ИТ лидерите не само смятат, че те са лидери в технологиите, но и разбират важната роля, която играят в постигането на целите на самата организация.

Confident Businessman Displaying Laptop At Desk

7. Бързина и гъвкавост на ИТ

Фактът, че пъргавината на ИТ е класирана в топ 10 въпроса на ИТ лидерите отново потвърждава желанието на много организации за постигане на стратегически и организационни ползи от ИТ, докато същевременно се подобряват и ИТ операциите.

TT11_Edited-1600x640-c-default

8. Намаляване и контрол на разходите за ИТ

Участниците в изследването демонстрират продължителен акцент върху стратегическите и организационните въпроси в отговорите си, както и на целта ИТ да станат по-ефективни, бързи, сигурни, пъргави и иновативни.

Business people talking in office

9. Бързина и гъвкавост на бизнеса

Това е може би най-изненадващият резултат в топ 10 – не, че е попаднал в списъка, а заради това колко много назад е отишъл. Гъвкавостта на бизнеса бе поставяна под номер две или три като основна грижа през всяка от последните шест години.

young business man playing chess

10. Намаляване и контрол на разходите на бизнеса

Този пробелм е класиран като топ 10 за организацията, но не е в списъка на това, с което анкетираните ръководители казват, че са лично ангажирани. Това предполага значително разминаване, отбелязва проучването.

Team of business people working together on a laptop

Източник: Society for Information Management (SIM)

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*