Нов проект на НСИ ще оптимизира процесите на обмен на данни, достъпност и публичност на информацията

Нов проект на НСИ ще оптимизира процесите на обмен на данни, достъпност и публичност на информацията

Националният статистически институт (НСИ) стартира проект за изграждане на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика

Националният статистически институт започна работа по проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (декември 2015 – май 2017 г.) и общата му стойност е 750 979 лева.

Изграждането на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика има няколко основни цели:

– оптимизиране на координацията при планирането, изпълнението и отчитането на изпълнението на политики;

– подобряване на достъпа до актуални статистически данни и на информираността на бизнеса и гражданското общество;

– осигуряване на статистическа рамка, методологии и мета данни, процедури и работеща система за отчитане реализацията на европейски и национални стратегии.

МониторСтат е работното име на бъдещата централизирана уеб-базирана информационна система, която ще функционира на два езика – български и английски. Съдържателно ще се разделя на два модула, от които модул 1 ще бъде с публичен онлайн достъп за настолни и мобилни устройства, а модул 2 ще бъде достъпен след регистрация. Техническото задание вече е разработено. Предстои да се проведе процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, каза на встъпителната пресконференция Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт и ръководител на проекта.

Осъществяването на проекта ще предостави надежден и безплатен официален източник на информация и ще се насърчи по-активно участие на бизнеса, гражданското общество и медиите в процесите по вземане на решения.

NSI Press conference_2 20042016 NSI project team NSI_Ekip na proekta

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*