Физиците откриха втората котка на Шрьодингер (или не)

Физиците откриха втората котка на Шрьодингер (или не)

Физиците от Йейлския университет съобщиха, че известната котка може не само да бъде едновременно жива и мъртва, но може също да бъде на две места едновременно.

Физиците смятат, че докато никой не гледа ядрото на атома, то съществува едновременно в две състояния – на разпад и на не разпад, т.е. котката в кошницата е и жива, и мъртва.

Целта на шегата на Шрьодингер е била да обясни някои от парадоксите на квантовата физика по отношение на обектите на познатия свят. В експеримента на Йейл „котката“ се състояла от 80 фотони, заплетени помежду си в резонатор – уред, задаващ една и съща дължина на вълната на всички фотони. Такива резонатора били два, свързани помежду си със затворен полупроводник.

Каквото се случва с фотоните в единия от резонаторите, ще се отрази на съдбата на частиците във втория. Отваряйки само един от резонаторите, не може да се види връзката между фотоните на открито и закрито. За да я видите, трябва да се „отворят“ и двата.

Йейлският експеримент обещава скоро да намери приложение в областта на квантовата криптография и квантовите компютри.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*