Да надникнем в модерните платформи за бизнес интелигентност и анализ

Да надникнем в модерните платформи за бизнес интелигентност и анализ

Светът се променя, а още повече бизнеса и съответно високите технологии и тяхната роля. Едва решенията за бизнес анализ станаха нов инструмент в ръцете на компаниите за повишаване на конкурентността им и завоюването на нови пазари, а вече противопоставяме модерните платформи за бизнес интелигентност на старите. Gartner съветва ИТ лидерите да внедряват такива модерни решения за БИ и анализ, които са насочени към предоставянето на бизнес стойност, като променят едновременно и ролите, и отговорностите в организацията, за да осигурят по-широк достъп до данни и поддържат разработването на общо съдържание.

Глобалните приходи от бизнес интелигентност (БИ) и анализи се прогнозира да достигнат $16,9 млрд. през 2016 г., което представлява увеличение от 5,2% спрямо 2015 г., според последните предвиждания на Gartner.

yellowfin-BI-dashboard-laptop

Според анализаторската компания пазарът на BI и анализи е в последните си етапи от една многогодишна промяна, която е преход от определяна и ръководена от ИТ екипа система за докладване към ръководени и определяни от бизнеса анализи на самообслужване. В резултат на това съвременната платформа за бизнес интелигентност и анализи (BI & A) се очертава да посреща новите организационни изисквания за достъпност, бързина и по-дълбок аналитичен поглед.

Преминаването към съвременна платформа за БИ и анализи вече достигна повратна точка, казва Иън Бертрам, управляващ вицепрезидент на Gartner. Организациите трябва да преминат към лесни за използване, бързи и пъргави съвременни БИ платформи, за да се създаде бизнес стойност от осъществяването на по-дълбоки прозрения  и от различни източници на данни.

Демократизацията на анализите

Gartner казва, че тъй като анализите стават все по-стратегически за повечето фирми и централни за повечето бизнес роли, всеки бизнес е аналитичен бизнес, всеки бизнес процес е аналитичен процес и всеки човек е потребител на анализи.

Вече не е възможно директорът на маркетинга да бъде експерт само в брандирането и разполагането на рекламата, каза Бертрам. Той трябва също така да бъде експерт в анализа на клиентите. Същото се отнася и за директора по човешките ресурси, на веригата за доставки, както и за финансовите роли в повечето индустрии.

За да отговорят на търсенето за съкращаване на времето до извличане на прозрения от данните в днешната конкурентна среда, много организации искат да се демократизират анализите чрез възможност за анализ на самообслужване.

bi

За разлика от традиционните БИ платформи, които основно са насочени към описателната страна на аналитичния спектър, модерните БИ платформи позволяват автори на съдържание да бъдат нетехнически лица, за да се открива важна информация с помощта на широк набор от по-напреднали аналитични възможности. Те правят това с помощта на интуитивни драг-енд-дроп авторски среди за интерактивна визуализация и вградени усъвършенствани инструменти за анализи.

Дефиниране на модерната платформа за БИ и анализи

Най-значимата разлика между модерна платформа за БИ и анализ и традиционна ИТ центрирана платформа за докладване и анализ е в размера на изискваното предварително моделиране, както и в необходимите умения, за да се изгради съдържанието за  анализи (Таблица 1). Създаването на съдържание за анализ чрез ИТ центрирани платформи за докладване започва с консолидиране и моделиране на данните в аванс от ИТ екипа. За разлика от това, модерната BI & A платформа поддържа разработване на съдържание за анализи само с подкрепа от ИТ екипа.

За да се счита за модерна една БИ платформа, то достъпът до данни в рамките на платформата не може да бъде официално ограничен до моделирани структури от данни, които трябва да бъдат проектирани и вградени преди потребителите да получат достъп до аналитичните възможности на платформата.

С модерна БИ платформа потребителите могат да прототипират модели на данни и изпробват нови източници на данни в контекста на съществуващите структури от данни, без първо да има нужда от ИТ персонал, който да актуализира съществуващия модел на данни и да зареди в него  данните, за да имат потребителите достъп до тях.

bussiness-intelligence-BI

Характерно за традиционната БИ платформа е, че за да получите достъп до аналитичните възможности на платформата, трябва преди това да има изграден от ИТ екипа семантичен слой.

Модерната БИ платформа не изисква достъп единствено през предварително определен семантичен слой. Вместо това тя позволява на потребителите автономно и итеративно да приемат и подготвят данни, което е възможно чрез колонен/ин-мемори сторидж за данни, за да се поддържа аналитична бързина и гъвкавост. Това се постига чрез възможности за подготовка на данните на самообслужване, като тези инструменти са дело на ИТ екипа (подготовката на интелигентен данни, която използват машинно обучение, може да автоматизира някои от дейностите).

56

В съвременните БИ платформи споделянето, сътрудничеството и социализирането на съдържанието чрез портал и/или възможности за социално общуване и сътрудничество е от решаващо значение за създаването на консенсус относно тълкуването на резултатите и вземането на решение за най-добрите последващи действия. Тази способност се усилва и от възможността за „нанизване“ на прозренията в интерактивни и споделящи истории табла, които „разхождат“ сътрудниците през поредица от идеи, които водят до изводи и действия. Съвременните БИ платформи също дават възможност на потребителите да определят тригери и прагове, които произвеждат автоматични сигнали и уведомления, когато са изпълнени определени от потребителя условия или праговете са превишени.

Генерирането на естествени езици (NLG) е нова възможност, която автоматично генерира сензитивен към контекста разказ, който фокусира потребителя на споделяното съдържание към това, което е статистически значимо в данните.

За да получат пълна полза от съвременните платформи за BI и анализ, лидерите трябва да преосмислят повечето аспекти на техните текущи ИТ ориентирани, централизирани анализи, включително технологиите, ролите и отговорностите, организационните модели, процесите на управление и лидерството, казва Бертрам.

Top-10-Business-Intelligence-Trends-for-2016--900x500

 

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*