ИС „Уведомление РМС 593″ откри 2479 просрочени задължения за 18 работни дни

ИС „Уведомление РМС 593″ откри 2479 просрочени задължения за 18 работни дни

Близо 18 хиляди броя са регистрираните уведомления от разпоредители с
бюджет с искане за проверка на наличие или липса на просрочени публични
задължения към приходните администрации с цел предстоящи плащания на
стойност над 590 млн. лева. От тях за 2 479 лица Информационната система
„Уведомление РМС 593″ на МФ е установила просрочени публични задължения,
сочи статистиката към 15 септември.

Прекият ефект върху бюджета от влизането в сила на новото РМС № 593 и
работата на Системата само за четири седмици или 18 работни дни от
22.08.2016 г. до 15.09.2016 г., е в размер на близо 8,3 млн. лева.

grafik_02

С цел повишаване на събираемостта на публичните вземания и за
намаляването на разходите за тяхното събиране чрез електронен обмен на
информация между приходните администрации и МФ, правителството прие
Решение на МС № 593 от 20 юли 2016 година и промени условията и реда за
разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори.

Информационната система „Уведомление РМС 593″ е разработена от dWare Ltd
по поръчка на МФ с цел прилагането на Решението на правителството и е
достъпна на интернет страницата на Министерството.

 

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*