Данните ни говорят или защо се нуждаем от разкази, а не просто от данни?

Данните ни говорят  или защо се нуждаем от разкази, а не просто от данни?

122

Подобни разкази носят общочовешка мъдрост, хумор и забава, но сега ще говорим за историите, които могат да ни разкажат купищата данни, събирани днес, така че да ги разбираме.

Основните „клиенти“ на разказваните от данните истории може да са:

– Бизнес ръководителите

– Потребителите

– Читателите на вестници

– Телевизионните зрители

– Правителства

– Лекари

– Преподаватели

– Студенти и ученици

– Учени

– Избирателите

Или както се вижда всички ние.

Не е чудно тогава, че приказките навлизат в бизнеса, замествайки суровите факти и цифри. Разказването на истории всъщност вече е голям бизнес. В обявите за работа разказвачите на данни вече се търсят наравно с аналитиците на данни и други специалисти по данните.

Защо? Разказвачеството е човешка черта, характерна за всяка епоха и култура. Във всички познати общества в цялата история на човечеството могат да се открие традиция на предаването на мисли, идеи, ценности и т.н. чрез занимателни, грабващи вниманието истории.

Изследвания в областта на неврологията и психологията показват какво се случва, когато слушаме разказ. Те показват, че историите имат физическо, умствено и емоционално въздействие върху нас и че еволюцията е програмирала мозъците ни да отговорят на разказването на истории по различен начин в сравнение с всички други форми на комуникация. Историите могат да направят разбираемо нещо сложно, а ние живеем в един все по-сложен свят, като разчитаме на факти и данни. Цифрите обаче рядко говорят сами за себе си, те се нуждаят от експертна интерпретация.

Използването на прийома на разказване на истории не нов за бизнеса. Той се използва отдавна от шефовете, за да мотивират служителите, от маркетинга, за да вдъхнови купувачите, от обучитлите на нови служители и т.н.

С появата обаче на все повече данни, които са достъпни и полезни за организациите, се появяват нов вид бизнес разказвачи сред учените по данни, анализаторите и другите технически специалисти. Друга нова професия са журналистите на данни, като големите световни медии вече са напълно в играта. За съжаление последната тенденция изглежда още далеч от прага на България. Журналистиката ни все още се базира на казал, чул, видял.

Businessman on online Financial Assessment. Team work in the office

Все пак какво е разказ. Определенията в речници и енциклопедии са различни. В Уикипедия на български пише „Разказът е повествователен жанр, който се характеризира с определен брой думи.“ Повече определения дава Оксфордския речник, в който към жанра разказ са добавени и статиите във вестници и списания, разказите за живота ни, които споделяме един с друг, историите на компаниите, които пък те споделят. Днес все повече повествованието се води визуално – чрез илюстрации, анимации, кино и т.н. Трудно е да се каже какво прави едно изложение разказ, но всеки от нас би очаквал в него да има действащи лица, някакъв сюжет от действия, борби, конфликти и т.н., може би диалог и добър, увлекателен изказ (език) или картина.

А как се определят разказите на данните. Няма една дефиниция, но ето някои от предложенията на специалисти в областта.

Разказите на данни са процес на превръщането на анализа на данни в прости думи, за да се повлияе на бизнес решение или действие.

 

Разказите на данни са за реални или въображаеми събития, които да ангажират слушателя в интерактивна комуникация.

 

Метод за доставяне на съобщения, получени от комплексен анализ на данни, по начин, който позволява на публиката бързо и лесно да усвои материала, да разбере значението му и направи изводи от това.

С възхода на цифровия бизнес и вземането на решения на база данни, разказването на истории от данните се превърна в много обсъждано умение, като често се свързва с науката за данни и анализа на данни. Идеята е да се свържат точките между сложните анализи на данни и вземащите решения хора, които нямат способността да тълкуват данните. Към днешна дата, няма набор от най-добри практики за това как да се разказват завладяващи истории от данни, но експертите често описват повествованието на данните в термините на традиционното майсторство, което включва „въдичка“ или способ, който да ангажира слушателя или читателя, също тема, емоция и заключение или набор от заключения.

Building in hand businessmen

Разказите могат да осигурят тълкуване, като се вземат резултатите от анализа, тенденциите и сценариите от електронните таблици и се внесат в света на хората. Те могат да предадат сложни взаимоотношения, да предоставят контекст и да ни позволят да сравним това, което чуваме, с нашия опит – по този начин ни дават възможност да усвоим информация по-бързо и да задълбаем в неща, които не се побират в нашите очаквания.

Разказването на истории прави информацията запомняща се. Изследванията показват, че повечето хора забравят, факти и данни бързо. Според виден маркетолог разказите се запомнят 22 пъти по-добре от фактите. Разказването на истории днес често се свързва с популярната конференция TED, защото статистиката показва, че 65% от съдържанието на 500-те най-популярни презентации на нея са … истории.

Ключовите съставки на разказа на данните са следните. На първо място той трябва да има послание, което вероятно е изведено след дълги проучвания на данните, включващи всички известни техники като дейтамайнинг, разкриване, агрегиране, анализиране и търсене на смисъл, проверки на извода чрез още данни и т.н. Следва самото повествование, сюжетът, който се състои от последователност от свързани събития, представени чрез говор, текст или картина. При разказите на данните обикновено се избира комбинация от всичко, но като че ли визуализацията е водеща.

Накрая трябва да има поука, която да се трансформира в действие, което данните подсказват. Или ключовите моменти на разказа на данните е послание, повествование, поука.

Хората чуват статистиката, но чувстват разказа

След като вашият бизнес е започнал да събира и обединява всички видове данни, следващата неуловим стъпка е да се извлече полза от тях. Вашите данни могат да съдържат огромни количества потенциална стойност, но от тях да не може да произлезе нищо, докато не бъдат разкрити определени изводи и превърнати в действия или бизнес резултати. По време на интервю още през 2009 г. главеният икономист на Google д-р Хал Р. Вериън казва:

Способността да се получат данни, за да може да бъдат разбрани, обработени, да се извлече полза от тях, да се визуализират и комуникират, това ще бъде изключително важно умение в следващите десетилетия.

Проницателността на Вериън днес е очевидна за много фирми.

Тъй като данните става все по-вездесъщи, фирмите отчаяно търсят таланти с умения относно данните. LinkedIn наскоро съобщи, че анализът на данни е една от най-горещите категории умения през последните две години за търсене на персонал, и това е единствената категория, която последователно се класира в топ 4 във всички страни, които те анализират. Все още по-голямата част от сегашните обяви за работа акцентират върху уменията за подготовка на данни и анализа им, а не уменията, които помагат да се конвертират изводите в действия. Много от наетите лица са с високи степени по икономика, математика или статистика, но всички те срещат трудности да комуникират прозренията си в данните или да разкажат своите числа в занимателна история.

Необходимостта от повече разказвачи на данни само ще се увеличава в бъдеще. С преминаването към повече възможности за самообслужване в анализа и бизнес интелигентността, наборът от хора, генериращи идеи, ще се разшири. Новата порода инструменти за данни ще направи по-лесно за хората с функции в целия бизнес спектър да имат достъп и обработват данните сами. В резултат ще сме свидетели на безпрецедентен брой прозрения, генерирани в рамките на организациите. Но ако не можем да подобрим комуникацията на тези прозрения, също ще сме свидетели на лошо съотношение прозрение-стойност. Ако едно прозрение не се разбира и не е убедително, никой няма да действа за него и няма да настъпи никаква промяна.

Story-time-507bf54d589a1_hires

Според експерти по визуализацията числата имат важна история за разказване. Те разчитат на нас да им дадем ясен и убедителен глас. Всяко прозрение, което си струва, може да се сподели най-добре като разказ на данните. Повествованието на данните се свързва с много видове визуализации – информационни графики (инфографики), табла (дашборд), презентации на данни и така нататък. Твърде често разказите на данните се тълкуват просто като ефективно визуализиране на данни обаче те са много повече. Разказването на данните би трябвало да е структуриран подход за комуникация на прозренията в данните и да включва комбинация от три основни елемента: данни, визуални ефекти и разказ.

Важно е да се разбере как тези различни елементи се комбинират и работят заедно. Когато данните се разказват, това помага да се обясни на аудиторията какво се случва в данните и защо дадено прозрение е важно. Когато се приложи визуализации на данните, те могат да осветлят аудиторията относно прозрението, което няма да разберат без диаграми или графики.

И накрая, когато разказът и визията са обединени заедно, те могат да ангажират или дори да забавляват публиката. Не е изненадващо, че ние колективно харчим милиарди долари всяка година за кино, за да се потопим в различни персонажи, светове и приключения. Когато комбинирате правилните визия и разказ с точните данни, имате история на данните, която може да повлияе и предизвика промяна.

story2

За някои хора измислянето на разкази около данните може да изглежда като ненужно, отнемащо много време усилие. Те смятат, че прозренията или фактите са достатъчни сами по себе си, когато са съобщени по ясен начин. Те вярват, че разкритите прозрения сами трябва да повлияят на правилните решения и да предизвикат съответни действия. За съжаление, тази гледна точка се основава на погрешното предположение, че бизнес решенията се основават единствено на логиката и разума.

Разбира се, има и критично настроени към суматохата около повествователния жанр във връзка с данните. По-скоро критиките се отнасят към това, че разказването на истории от данните е по-скоро обект на теоретизиране, докато на практика е трудно да се открие пример от бизнес практиката. Или когато се открие решение, взето на база прозрения в данните, то историята не е чак толкова драматична и обикновено става въпрос за добра визуализация.

И макар вече да има много примери за прозрения от данните, то повечето са разказани от журналисти, а не толкова от бизнес разказвачи.

Бъдещето ще покаже как ще се развива тази област. Но нека видим няколко примера. Една изключителна история, разказана в анимирана графика от Bloomberg, е какво причинява глобалното затопляне.

bloomberg

 

Източник: http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

Сравнявайки данни от период 1880 до 2004 г. за покачването на средната температура с различни „заподозрени“ причинители като вулканична дейност, озон, изсичане на горите, изместване на орбитата и парниковите газове и наслагвайки ги визуално върху графиката на температурата поотделно и заедно за всеки става очевидно, че парниковите газове са тези, които следват климатичните промени.

Друг журналистически е проект Murder Mysteries (Мистериите на убийствата) от Том Харгроув от новинарската служба на Scripps Howard. Той е построил на база правителствени данни и публични регистри подробна демографска база данни за повече от 185 000 неразкрити убийства и след това е проектирал алгоритъм, за да търси модели, предполагащи възможно наличие на серийни убийци. Този проект има всичко: упорита работа за събиране на база данни (по-добра от правителствената), умен анализ с помощта на методи на социалните науки и интерактивно представяне на данните онлайн, така че читателите могат да изследват сами.

01-XX

Най-добрите разкази както винаги са тези с неочакван край. При повествованията на данните това се случва, когато те водят до изненадващи и неочаквани резултати, понякога дори противоречащи на интуицията ни. Като например изследването, че 5 чаши шампанско на ден спомагат за предотвратяване на Алцхаймер.

Друг доста неочакван резултат се е получил от изследването на броя на затворниците в САЩ.

prison

Графиката по-горе показва процентът на лишените от свобода в САЩ в сравнение с други страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР. Освен това САЩ също има повече затворници и от Китай или Русия.

Журналистът, който е изследвал тези данни, не е спрял дотук и е направил още изследвания и е установено, че процентът на лишени от свобода в САЩ е много сходен с този в други страни до 1980 г., когато той се увеличава значително. Вижте графиката.

imprison 2

Тази графика повдига въпроса защо процентите на лишени от свобода нарастват толкова бързо след 1980? Изводите журналистът е оставил на читателя, но той предполага, че приватизацията на затворите и различният подход към лишаването от свобода за престъпления с наркотици може би са отговорни за това явление.

Друг пример на илюстративен разказ е относно кървавата гражданска война в Сирия, която е убила вече повече от 220 000 души и лишила от дом милиони, която започна през 2011 г. като конфликт между правителството на Башар ал-Асад и бунтовниците, борещи се да го свалят, като редица чужди сили, поддържащи едната или другата страна. Появата на ISIS, новият дестабилизиращ фактор, се противопостави както на Асад, така и на бунтовниците, усложнявайки картината значително и разпространявайки конфликта в съседен Ирак. След влизането на руската авиация продължи усложняването на конфликта, вече объркан от припокриващи се и противоречиви съюзи и съперничества.

Много от силите, участващи в конфликта се оказаха от същата страна, като страни, с които те обикновено са в противоречие, както и обратното. Графиката по-долу се нарича „Графика на приятелството в Близкия Изток“, която предлага поглед към това, кой с кого се бори в замайващо сложната и брутална война.

syria1

Въпреки че все още професията на разказвач на данни е в началото си и едва ли лесно може да се намери такъв служител, ето няколко съвета как да създадем сами своето повествование:

1. Започнете с идеята за разказ

След като идеята е оформена, започнете да търсите данни, които я потвърждават или отхвърлят. Може например идеята ви да е „Защо публикациите с животни в социалните мрежи“ се споделят много повече.

2. Проверете вашите факти

Проверете двойно и тройно данните си.

3. Фокусирайте се върху една или две ключови статистически данни

Може да откриете много данни, но акцентирайте върху ключовите и запомнящите се.

4. Използвайте визуализации и таблици

Обаче се опитайте да сведете историята една ключова графика или изображение, което искате да послужи на вашите цели, да бъде чуто и запомнено.

Добавете таблици, за да покажете данните, като визуализирате отчетливо ключовите данни, за да не се загубят в текста.

5. Очовечете го

Добре е, ако можете да върнете данните обратно към човешкото ниво и във форма, която хората могат да разберат. Фокусирайте се върху неща, от които хората, които са ваша публика, се интересуват.

6. Направете го поучителен и полезен

Задайте си въпроса дали някой би взел различно решение, ако имаше вашите данни? Или какво може да се направи различно, което ще подобри ефективността въз основа на вашия анализ? Ако изводите са положителни, то вие имате мощен разказ, тъй като това означава, че вашите идеи могат да помогнат на хората да вземат по-добри решения. Вие предсказвате бъдещето им – никой не може да устои на подобен разказ.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*