Томас Тьолке: Предоставяме цялостна сигурност чрез лесна за разгръщане платформа

Томас Тьолке: Предоставяме цялостна сигурност чрез лесна за разгръщане платформа

Интервю с Томас Тьолке, търговски директор Sophos NEEMEA

Кои технологииспоред вас са най-търсените в европейския регион в секторите на корпоративния бизнес, малките и средните фирми и крайните потребители?
Светът на IT сигурността става все по-сложен и по-труден за управление за всякакъв размер компании. Неразбирането му никога не е давало по-голямо отражение и следователно мащабът на възможностите, които имаме, да решаваме проблемите в ИТ сигурността, е по-голям от всякога. Истината е, че повечето ИТ организации просто не могат да се справят. Те са претоварени. И това е вярно не само за малките и средните предприятия, но дори и за фирми с 10, 20 или дори 100 специализирани експерти по IT сигурност. По този начин целта трябва да бъде да се съчетаят съществуващите технологии, без да се губи яснотата. Точно това правим с нашия проект Galileo.

Какъв е вашиятцелеви пазар?
Днес имаоколо 25-50 милиона малки и средни предприятия по целия свят и всички те водят борба, за да се справят с ИТ сигурността. А все още по-голямата част от технологичните компании за сигурност се фокусират само в Global 2000 –най-големите организации в света, които имат най-големи бюджети. Вярваме, че има огромна възможност за използване на новите технологии като облака и големите данни, както и възможност за свързване на различни области на IT сигурността (като мрежа, крайна точка и мобилни устройства), за да се предостави значително по-голяма сигурност на малките и средните бизнес предприятия. И също така има шанс да се комбинират страхотни технологии с простотата, достъпността на ползването и дизайна, които до голяма степен липсват в пейзажа на IT сигурността. Смятаме, че това е една много голяма идея.

Какъв е вашият фокус?
Никоя друга компания – нито McAfee, Symantec или Trend – не е фокусирана изключително върху постигането на цялостно решение за IT сигурност, което да е едновременно високо ефективно и също така просто, лесно за управление, инсталиране и използване от малките и средните предприятия. Изненадващо е, че никой друг доставчик в тази област не е избрал да реши този проблем, но е така.

С наличието на твърде много припокриващи се решения, които не са лесни за разбиране и използване, това, което се случва, е, че голяма част от МСП са слабо защитени – те просто не разполагат с персонал, който да разбера всичко това. И когато те са слабо защитени, се случват лоши неща – данни на клиенти биват откраднати, извеждат се от строя вътрешни системи или критична бизнес информация се озовава в чужди ръце. Ние вярваме, че това е не само една многомилиардна възможност, но и че ние внасяме реална промяна в бизнес живота на нашите клиенти, като им осигуряваме безопасност сред главозамайващия брой онлайн и ИТ заплахи. Ето защо толкова много малки и средни предприятия избират Sophos и защо толкова много партньори избират да работят с нас. И не са само малките или средните бизнеси. Нашият фокус върху простотата, лекотата на използване, както и върху решения, които „просто работят“, също е от ключово значение за много големи предприятия (или прагматични предприятия, както ние ги наричаме) и те също избират Sophos. Оказва се, че на много от тях, също както на по-малките организации, вече не им харесва сложността (или, че те просто не искат армия от IT персонал, посветена на сигурността).

С какво Sophos е различна от другите фирми за сигурност?
В един претъпкан, шумен пазар, Sophos се стреми към простота, която улеснява клиентите и партньорите в закупуването, прилагането и поддръжката на нашите решения за сигурност – решения, които работят заедно и се надграждат, когато изискванията на клиента се разширяват. С агресивна пътна карта на продуктите, категорично фокусирана върху облака, Sophos доставя цялостна IT сигурност за защита на мрежи, сървъри, данни и устройства за бързо разширяващия се пазар сред средните и глобални компании.

Честно казано, ние не виждаме други фирми, които да правят това, което правим ние. Вместо това „големите момчета“ се стремят да бъдат всичко за всички хора – опитвайки се да предлагат решения за всеки – от отделния потребител до голямото предприятие – и техният подход е решение чрез отделни продукти. Ние сме уникални в нашата мисия да предоставяме завършено решение за сигурност (за разлика от подхода парче по парче с отделни продукти) с проста и лесна за разгръщане платформа. Всичко, което правим в нашата компания, е посветено на тази мисия. Ако направим това добре и продължаваме с тази страст и целенасоченост да правим киберсвета безопасен, с поглед към доставяне на решения от световна класа, които правят сигурността проста, то това е един много уникален подход в индустрията.

Каква е визията за Sophos?
Ние сме развиваща се компания от световна класа, която иска да реши предизвикателствата пред сигурността от следващото поколение. Заплахите непрекъснато стават все по-модерни и без визионерско мислене и скокообразен преход към иновации, индустрията за сигурност няма да се справи. Начинът, по който можем да се преборим с тази сложност, е Security Made Simple (Направете сигурността лесна и разбираема). Визията на Sophos е да бъде компанията, която разбира текущия пейзаж на сигурността, вижда накъде в бъдеще ще се развиват заплахите и доставя технологии, процеси и програми за защита на потребителите (корпоративни и индивидуални), така че те да могат да съсредоточат усилията си върху иновации и върху разрастване на своя бизнес. Ние ще направим това чрез нашите основни приоритети: да предоставяме качество, което носи задоволство на нашите клиенти и партньори, да растем бързо, да въвеждаме иновации и разрушаваме стари модели в индустрията, да имаме директни канали за доставка във всички региони, да създадем работна среда, която насърчава изключителните постижения.

Какви стратегии относно партньорските канали смятате да следвате тази година?
Партньорската програма на Sophos предлага диференцирани ползи за партньорите, които отразяват силната ангажираност на Sophos за укрепване на сигурността и контрола по цялата мрежа. Търговският екип на Sophos Channel Sales осигуряват дълбоко ниво на подкрепа и отговорност към партньорите. Програмата предлага предоставяне на данни за значими потенциални сделки на квалифицираните ни партньори, онлайн регистрация  на сделки и силно ангажирана поддръжка в предпродажбения и следпродажбения стадий. Достъпни са също широка маркетингова подкрепа и всеобхватни програми за обучение, за да помогнат на партньорите да развиват своя бизнес чрез привличане на нови клиенти и прогресивно нарастване на продажбите.

Categories: Интервю

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*