dWare внедри приложен софтуер в КФН

dWare внедри приложен софтуер в КФН

Overview

Българската софтуерна компания dWare съобщи, че първата пролет е донесла нов договор на фирмата. Тя подписа договор с

Комисията за финансов надзор (КФН) за внедряване на приложение за приемане и публикуване на информация

от страна на дружествата според параграф §1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Мащабният национален проект, който обхваща в реално време над 3000 дружества в страната, се реализира със средствата на dWareOS.

Сигурността е гарантирана на базата на използване на електронни подписи и специализирани сертификати.

Служители на КФН ще се обучат за работа с модула в учебния център на компанията в София и при необходимост в учебните центрове в

офисите на dWare в Пловдив, Бургас и Варна.

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*